Çalışanlara Dağıtılan Razaman Paketinin Vergi Durumu
2020-05-04
KISA ÇALIŞMA(KÇÖ) VE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANMA SÜRESİ 1 AY UZATILDI
2020-08-04

E-Serbest Meslek Makbuzu

Serbest meslek faaliyetini kendi nam ve hesabına, mutat meslek halinde ifa eden; avukat, doktor, diş hekimi, veteriner hekim, mimar, mühendis, müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir, danışman, diyetisyen, ressam, yazar, bestekar, kimyager, öğretmen, artist, menajer, senarist, yönetmen, ebe, sünnetçi, arzuhalci, rehber ve sağlık memuru vb. serbest meslek mensupları için,

509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-Serbest Meslek Makbuzunun (e-SMM) elektronik ortamda oluşturulması, muhatabının talebi doğrultusunda kâğıt veya elektronik ortamda iletilmesi, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebilmesi ve Başkanlığa elektronik ortamda iletilebilmesi veya raporlanabilmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenmiştir.

Elektronik serbest meslek makbuzu uygulamasına geçiş sürecine ilişkin olarak serbest meslek erbaplarından;

01/02/2020 tarih itibariyle faaliyetine devam etmekte olanlar 01/06/2020 tarihine,
• 01/02/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren faaliyetine başlayacak olanların ise işe başladıkları ayı izleyen 3’üncü ayın sonuna kadar e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dâhil olmaları ve bu tarihlerden itibaren e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlemeleri zorunludur.

E-Serbest Meslek Makbuzu’na 2 Adımda Nasıl Geçilir?

1. E-İmza (Şahıs Firmaları) için http://mm.kamusm.gov.tr/ üzerinden başvuruda bulunulur, hali hazırda varsa geçerlilik süresi kontrol edilir.

2. Kulllanmak istediğiniz yararlanma yöntemine göre Özel Entegratör veya GİB Portal üzerinden başvuruda bulunarak geçiş işlemleri tamamlanır.

E-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasından Yararlanma Yöntemleri

  • Kullanılan bilgi işlem sistemlerinin başkanlık sistemlerine entegrasyonu yoluyla,
  • GİB Portal aracılığıyla,
  • Özel Entegratör aracılığıyla

E-Serbest Meslek Makbuzu Nasıl İletilecek ve Muhafaza Edilecektir?

E-Serbest Meslek Makbuzunun elektronik ortamda iletilmesi gerekmektedir. Belgenin çıktı olarak talep edilmesi durumunda, belgenin çıktısı alınır, ıslak imza atılarak teslim edilir. Islak imza yerine serbest meslek erbabının imzasının notere tasdik ettirilip, hazır imzalı olarak düzenlenip teslim edilmesi de mümkündür. e-SMM’ nin elektronik ortamda muhafazası ve ibrazı gerekmektedir.

 

Bir cevap yazın

Giriş
Translate »