Bu Eğitim Bize Ne Katacak?

Kurum hedefinden sapmaya sebep olabilecek risklerin hissedarın risk iştahı kapsamında yönetilmesinin sağlanabilmesi amacıyla kurumsal risk yönetimi süreci hakkında bilgi vermek, kurumsal risk yönetimi uluslararası kabul gören ilke, kural ve standartlar çerçevesinde örnek olaylarla ele alarak genel bir bakış açısı sağlamaktır.

Şirketlerin krizleri önleme veya etkisini azaltma veya zaman içinde sönümlemek amacı ile zaman ve imkanlarını en etkin ve verimli olarak tahsis etmesi ve kullanmasını sağlama, krizleri belirleme, analiz etme, değerlendirme ve yönetmeyi öğretme katkısı sağlayacaktır.

Neden Eğitim Almalıyız?

Şirketlerin gelecek planlamalarının verimli olması, performanslarının üst noktada olabilmesi, tüm şirket çalışanlarının eğitimine, becerisine ve yaratıcılığına bağlıdır.

Bilgilerinin sürekli geliştiği ve yenilendiği bu dönemde şirketlerin ayakta kalabilmesi ve varlığını devam ettirebilmesi personellerine yaptığı yatırımlarla mümkündür.

Günümüzün başarılı şirketleri, rakipleri arasında öne çıkabilme, uzun süreli faaliyet gösterebilme ve yüksek karlılık sağlayabilmenin en önemli koşulu olarak; kaliteli, işinde yetkin, takım olarak uyum içerisinde çalışan insan gücünü yakalamaya bağlamaktadır.
Giriş
Translate »