Bu Eğitim Bize Ne Katacak?

Durumsal Liderlik kavramı, davranış bilimcisi Paul Hersey ve Liderlik konusunda uzman Profesör Ken Blanchard tarafından 70 lı yılların başında ortaya atılan bir kavramdır. Daha sonraki yıllarda Hersey ve Blanchard konuyu kendi bakış açıları ile geliştirmişlerdir.

Durumsal Liderlik teorisi temel olarak, bir yöneticinin karar verirken sabit bir strateji ve tekniği kullanmaktan ziyade, spesifik bir görev için ilgili çalışanın motivasyon ve kabiliyetlerini analiz ederek, değişken teknikler ve yaklaşımlar kullanmasını tavsiye eder.

Bu analizleri yaparken kişilerin gelişim seviyeleri, işe yetkinlikleri, kabiliyetleri ve motivasyonlarına göre nasıl sınıflandırılıp, ne şekilde yönlendirmemiz gerektiğini anlayıp öğrenmemizi sağlayacak bir eğitim programıdır.

Neden Eğitim Almalıyız?

Şirketlerin gelecek planlamalarının verimli olması, performanslarının üst noktada olabilmesi, tüm şirket çalışanlarının eğitimine, becerisine ve yaratıcılığına bağlıdır.

Bilgilerinin sürekli geliştiği ve yenilendiği bu dönemde şirketlerin ayakta kalabilmesi ve varlığını devam ettirebilmesi personellerine yaptığı yatırımlarla mümkündür.

Günümüzün başarılı şirketleri, rakipleri arasında öne çıkabilme, uzun süreli faaliyet gösterebilme ve yüksek karlılık sağlayabilmenin en önemli koşulu olarak; kaliteli, işinde yetkin, takım olarak uyum içerisinde çalışan insan gücünü yakalamaya bağlamaktadır.
Giriş
Translate »