Türkiye’de faaliyet gösteren ve ticari yatırımlarında kullanmak, yeni bir tesis açmak veya her hangi bir sebeple finansman veya dış kaynaklı ucuz kredi ihtiyacı duyan firmaların ihtiyaçları doğrultusunda ülkemizin ve dünyanın önde gelen banka ve kredi kurumlarından kredi temin etmektedir. Bu kredi temini sırasın da gerekli belgelerin hazırlanması, gerekli formların doldurulması ve ilgili kurumlara müracaatların yapılmasını sağlamaktadır.

Krediyi temin etmenin yanı sıra bunu en az maliyet ve en uygun vade ile bulmak zorunludur. Kârlılıklarının minimuma indiği, tahsilat vadelerinin gittikçe uzadığı dönemde en uygun vade ve en düşük oranla finansman bulamamak iflası da beraberinde getirir. Yapılan araştırmalar yeni kurulan firmaların üç yıl sonra hayatta kalma oranının %70, beş yıl sonra hayatta kalma oranının %50 olduğunu göstermektedir. Hayatta kalan firmaların ise sadece %10’luk kısmı büyüyebilmektedir. Bu firmaların yönetim ve mali yapısı incelendiğinde ise neredeyse tamamının finans yönetimini için profesyonellerden destek aldıkları görülmektedir. Firmaların hayatta kalamamalarının başlıca nedenleri; KOBİ’lerin kendilerini ve yatırım projelerini bankalara iyi anlatamamaları ve bankaların karşılarında işi yönlendirip yönetecek uzman finansçılar bulamamasıdır.
Bu engelleri aşıp bankalar ile kredi ilişkisine girebilmiş firmaların birçoğu ise fiyat ve maliyet analizi yapamamaktadır. Yani aynı krediyi başka bankalarda daha düşük fiyat, daha az komisyon ve daha uzun vade ile temin edebilecekken pazarlık gücünün zayıflığından veya bilgi eksikliğinden bu imkândan bazen yoksun kalmaktadır. Finansman maliyetlerinin yüksekliği firmanın rekabet gücünü de yok etmektedir.

Sizin için firmanızın dosyasını finans kuruluşlarının incelediği ve taleplerine uygun şekilde hazırlamakta, tecrübesini kullanarak yerli ve yabancı bankalara, finansman şirketlerine, yatırım fonlarına sunmakta ve finansman ihtiyacının sonuca ulaşması içi her türlü desteği vermektedir.
Giriş
Translate »