Yaşayan bir organizasyona sahip olan kurumlar, zamanla bünyelerinde oluşmuş, belki de hızla ilerlemekte olan Semptomları fark edemeyebilirler. İşte kurumlar için en büyük tehlike, aslında zararlı olan ancak içinde bulundukları dinamik ortamın etkisiyle fark edilmeyen bu belirtilerin gecikmesiyle başlar.

Kurumsal Check - Up faaliyeti ise, organizasyonel ve operasyonel tüm birimlerin ve tüm süreçlerin detaylı bir şekilde gözden geçirilerek, olası ve mevcut hataları, eksikleri, dar boğazları önceden belirleme ve önlem alınma sürecidir.

Bu konu bir anket mantığıyla, “ İyi – Kötü ” veya “ Vardır – Yoktur ” ayrımıyla yapılacak bir çalışma değildir. Bu konu derinlemesine bir gözlemle gerçekleşecek olup, tamamen kurumsal yapıdaki değerlere özeldir. Kısaca anlatmak gerekirse, Sizin firmanızın dokusu ile çok uyumlu olan, Size ve Operasyonlarınıza katma değerler üretme konusunda oldukça etkin olan bir çalışma metodu, süreç hatta fonksiyonel bir detay çalışma, başka bir firma için hiç de öncelikli olmayabilir, hatta mevcut yapının ağır ve hantal işlemesine sebep olabilir.
Kurumsal Check - Up sürecinde, Mevcut Sorunlar, Zayıf noktalar, Belirsizlikler ele alınır. Ancak bu inceleme operasyonel ve organizasyonel engelleri, hatta kültürel engelleri bile çok keskin çizgilerde ele aldığı gibi, birbiriyle olan bağlantılarında da objektif kanıtları bulup çıkarır. Özellikle operasyonel uygulamaların organizasyonel yapıyla, yönetimsel becerilerin, kaynakları ve geleceği yönetebilme çelişkileriyle ele alınmasını sağlar.

Kurumların Üstlendiği Değerlere, Kısa – Orta - Uzun vadeli hedeflerine, stratejilerine, politikasına ve hatta çalışma metotlarına göre değerlendirme yapılır. Kurumsal değerler (Genel Yönetim, İnsan Kaynakları, Mali Disiplin, Satış-Pazarlama Politikası, Araştırma - Geliştirme Politikası) ölçülerek, mevcut durum analizi yapılması ile devam edilen yola, öngörü, tespit ve boyutlandırma ile devam edilir.

Son süreçte ise, hedeflere ve üstlenilen görevlere paralel “ İyileştirme Önerileri ” ve buna bağlı “ Yol Haritası ” oluşturulur. Faaliyet Planına çıkarılarak, kontrol ve revizyon adımları belirlendiğinde Check - Up amacına ulaşır.
Giriş
Translate »