Bu Eğitim Bize Ne Katacak?

Kriz, yönetimin savunma mekanizmalarını olumsuz etkileyen, doğal çalışma akışını bozan, bir an önce çözülmesi gereken, genellikle de aniden ortaya çıktığı belirtilen sorunlar yumağı olarak tanımlanır.

İşletmelerde kriz ise tehdit ve tehlike dolu koşullar içinde yönetimin yetersiz ve zayıf kalması durumu olarak ifade edilebilir. Bu zayıflık durumu yönetimin önlem alma ve uyum mekanizmalarını yetersiz hale getirebilir. Dolayısıyla işletmelerde baş gösteren kriz durumunun başarıyla yönetilmesi önemlidir.

Kriz yönetimi, işletmenin kendisine, paydaşlara ve topluma zarar verecek söz konusu olumsuz durumlarla nasıl mücadele edeceğini öğrenme sürecidir.

Neden Eğitim Almalıyız?

Şirketlerin gelecek planlamalarının verimli olması, performanslarının üst noktada olabilmesi, tüm şirket çalışanlarının eğitimine, becerisine ve yaratıcılığına bağlıdır.

Bilgilerinin sürekli geliştiği ve yenilendiği bu dönemde şirketlerin ayakta kalabilmesi ve varlığını devam ettirebilmesi personellerine yaptığı yatırımlarla mümkündür.

Günümüzün başarılı şirketleri, rakipleri arasında öne çıkabilme, uzun süreli faaliyet gösterebilme ve yüksek karlılık sağlayabilmenin en önemli koşulu olarak; kaliteli, işinde yetkin, takım olarak uyum içerisinde çalışan insan gücünü yakalamaya bağlamaktadır.
Giriş
Translate »