• Gerçek kişi işletmelerin,
 • Serbest meslek erbaplarının,
 • Ortaklıkların,
 • Limited Şirketlerin,
 • Anonim Şirketlerin,
 • Ve diğer defter tutmak zorunda olan mükelleflerin,

 1. Mali Tablolarının hazırlanıp, kontrol edilmesi,
 2. Rasyo Analizlerine bakılması,
 3. Hile denetimin ve kontrollerinin yapılması,
 4. Türk Muhasebe Standartlarına uygunluğunun kontrolü,
 5. Vergi Mevzuatına uygunluğunun kontrolü,
 6. Türk Ticaret Kanununa uygunluğunun kontrollerinin yapılıp, tüm bilgiler sonucunda analiz edilip raporlanması.
Giriş
Translate »