• Gerçek kişi işletmelerin,
  • Serbest meslek erbaplarının,
  • Ortaklıkların,
  • Limited Şirketlerin,
  • Anonim Şirketlerin,
  • Ve diğer defter tutmak zorunda olan mükelleflerin,

  1. SGK, iş-kur, bölge çalışma işlemleri,
  2. İşe giren personelin işe giriş işlemlerinin yapılması,
  3. İşten ayrılan personelin Kıdem ve İhbar Tazminatlarının hesaplanması, işten ayrılma ile ilgili tüm belgelerin hazırlanması ve işten çıkış işleminin yapılması,
  4. İşletme personeline ait ücret bordrolarının, hesap pusulalarının hazırlanması, işçilerce imzalatılmak üzere hazırlanması,
  5. Aylık prim ve hizmet belgelerinin tahakkuk ettirilerek firmaya iletilmesi.
Giriş
Translate »