Firmalar, 2022 Kurumlar Vergisi Matrah Artırımından Nasıl Yararlanabilir?

Araç Kiralama Faaliyetinde Muhasebe Kaydı
2023-03-04
2022 Yılı Matrah Artırımı Nasıl Hesaplanacak?
2023-03-13

Firmalar, 2022 Kurumlar Vergisi Matrah Artırımından Nasıl Yararlanabilir?

A – Firmalar, 2022 Kurumlar Vergisi Matrah Artırımından Nasıl Yararlanabilir?

09.03.2023 tarihinde TBMM’nde kabul edilen 7440 Sayılı Kanunun Geçici 1.Maddesi uyarınca;

1- Mükellefler, 2022 yılı kurumlar vergisi matrahlarını %25 oranından az olmamak üzere artırmaları halinde madde hükmünden yararlanır.

2-2022 yılı için matrah artırımında bulunan kurumlar vergisi mükellefleri için 500.000 Türk lirasından az olamaz.

3- Bu madde hükmüne göre 2022 takvim yılına yönelik matrah artırımında bulunulabilmesi için;

a- Bu yıla ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmiş olması,

b- Bu beyannamelerde beyan edilen vergiye esas matrahların, 2021 takvim yılında beyan edilen matrahın %122,93 oranında artırılması,

c- 2022 takvim yılı üçüncü geçici vergilendirme döneminde beyan edilen matrahın %40 oranında artırılması suretiyle bulunan tutarın yüksek olanından az olmaması,

4- 2022 takvim yılına yönelik matrah artırımında bulunmak isteyen mükellefler tarafından 1/1/2023 tarihinden sonra matrah azaltıcı nitelikte düzeltme beyannamesi verilmesi durumunda, bu bent hükmüne istinaden yapılacak kıyaslamada düzeltme öncesi beyan edilen matrahlar esas alınır.

5-2022 takvim yılına ilişkin olarak; üçüncü geçici vergilendirme dönemi kurumlar vergisi beyannamesinin verilmemiş olması halinde; ikinci geçici vergilendirme dönemi beyannamesinde beyan edilen matrahın %100 oranında artırılması suretiyle bulunan tutar, sadece birinci geçici vergilendirme dönemi beyannamesinin verilmiş olması halinde bu beyannamede beyan edilen matrahın %300 oranında artırılması suretiyle bulunan tutar kıyaslamada dikkate alınır.

6- 2021 ve 2022 yılının üçüncü geçici vergilendirme dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerinde zarar beyan edilmiş olması veya indirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmaması ya da hiç beyanname verilmemiş (ilgili yıllarda faaliyette bulunmuş veya gelir elde etmiş olup da bu faaliyetlerini ve gelirlerini vergi dairesinin bilgisi dışında bırakanlar dâhil) olması durumunda, 2022 yılı kurumlar vergisi beyannameleri için bu şart aranmaz.

7- Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları 2022 yılına ait zararlarının tamamı 2023 yılından itibaren izleyen yıl kârlarından mahsup edilmez.

8-2022 yılına yönelik matrah artırımında bulunan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin, bu yıla ilişkin yıllık beyannamelerinde hesaplanan vergilerinden mahsup edilemeyen geçici vergiler iade edilmez.

Örnek:

2021 Kurumlar Matrahı 2022/3 Geçici Vergi Matrahı %122,93 Artış %40 Artış 2022 Asgari Kurumlar Matrahı
10.000.000 12.000.000 22.293.000 16.800.000 22.293.000
10.000.000 15.000.000 22.293.000 21.000.000 22.293.000
10.000.000 18.000.000 22.293.000 25.200.000 25.200.000
10.000.000 20.000.000 22.293.000 28.000.000 28.000.000

2022 Kurumlar Vergisi Matrah Artırımları ve vergisi şöyle hesaplanır.

2022 Kurumlar Vergisi Matrahı 2022 Asgari Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı (%25) Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı Vergisi (%15)
22.293.000 5.573.250 835.987
22.293.000 5.573.250 835.987
 25.200.000 6.300.000 945.000
         28.000.000 7.000.000 1.050.000

B-Firmalar, 2022 KDV Matrah Artırımından Nasıl Yararlanabilir?

Mükellefler, Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen şartlar dâhilinde 2022 yılı her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri katma değer vergisi beyannamelerindeki (ihtirazi kayıtla verilenler dâhil) hesaplanan katma değer vergisinin yıllık toplamı üzerinden 2022 yılı için %2 oranından az olmamak üzere belirlenecek katma değer vergisini, vergi artırımı olarak artırmaları halinde anılan madde hükümlerinden yararlanır.

Kaynak:
Yasal DayanakMadde, Bölüm veya Sayı 7440 Sayılı Kanın, Geçici Madde:1
13.03.2023
Kaynak: www.MuhasebeTR.com

Comments are closed.

Giriş
Translate »