• Gerçek kişi işletmelerin,
 • Serbest meslek erbaplarının,
 • Ortaklıkların,
 • Limited Şirketlerin,
 • Anonim Şirketlerin,
 • Ve diğer defter tutmak zorunda olan mükelleflerin, 1. Tek Düzen muhasebe standartlarına, Türk Ticaret Kanununa ve Vergi mevzuatlarına uygun şekilde yasal defterlerin tutulması,
 2. Bilanço ve Gelir Tablolarının hazırlanıp aylık, üç aylık ve yıllık beyanname düzenlemelerinin yapılıp, tahakkuk ettirilmesi,
 3. Vergi Dairesi işlemleri,
 4. Kurumsal ve bireysel vergi incelemesi,
 5. Mevzuat değişikliklerinin işletmenize uygulamasına ilişkin eğitim çalışmaları,
 6. İşletme bünyesinde muhasebe hizmeti sunulması.
Giriş
Translate »