Emeklilik Sonrası Çalışmaya Devam Edecek Sigortalıların SGK Bildirim İşlemleri

2022 Yılı Matrah Artırımı Nasıl Hesaplanacak?
2023-03-13

Emeklilik Sonrası Çalışmaya Devam Edecek Sigortalıların SGK Bildirim İşlemleri

ÖZET

Emeklilik hakkı olan çalışanların emekli olmak istemeleri halinde “08-Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle” kodu ile işten çıkışı gerçekleştirilmedir. İşten çıkışı yapılan sigortalı Sosyal Güvenlik Kurumu’na bizzat başvuru yaparak veya elektronik olarak e-Devlet üzerinden emeklilik başvurusunu yaptıktan sonra yeniden çalışmaya başlaması durumunda “8- Sosyal güvenlik destek primi” sigortalılık kodu ile 4A sigortalı işe giriş bildirgesi verilmesi gerekmektedir. Ancak burada dikkate edilmesi gereken en önemli husus, çalışanın emeklilik için başvuru yaptığı tarihi takip eden gün ve sonrası için SGDP işe girişinin yapılmasıdır.

Emeklilik nedeniyle “08-Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle” kodu ile işten çıkışı yapılıp, “8- Sosyal güvenlik destek primi” sigortalılık kodu ile 4A sigortalı işe giriş bildirgesi verilen sigortalıların muhtasar ve prim hizmet beyannamesi bildirimi ise; işten çıkışı verilen tarihe kadar “1 No.lu Belge: Hizmet Akdi İle Tüm Sigorta Kollarına Tabı Çalışanlar (Yabancı Uyruklu Sigortalılar Dahil) “belge türü ile SGDP işe giriş tarihinden itibaren ise” 2 No.lu Belge: Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalışanlar” belge türü ile yapılmalıdır. Ancak aynı ayda iki belge türünden yapılan toplam gün sayısı 30 günü geçerse, 1 gün için bu iki belge türünden birisi için 1 günlük “13 Diğer Nedenler” eksik gün kodu girilmelidir.

EMEKLİLİK SONRASI ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK SİGORTALILARIN SGK BİLDİRİM İŞLEMLERİ NASIL OLMALIDIR?

EYT kapsamında birçok sigortalının emeklilik hakkını elde etmesi ve bu kişilerin birçoğunun da aynı veya başka işyerinde çalışmaya devam etmeleri nedeniyle, bu kişilerin SGK bildirimlerinin nasıl olması gerektiği konusunda oluşan tereddütler SGK ile iletişime geçilerek aşağıda açıklanmıştır. Emeklilik hakkı olan çalışanların, emeklilik başvurularını yapabilmelerinin ilk koşulu, işten ayrılışlarının gerçekleştirilmesidir. Bu durumda kişinin işten ayrılışı “08-Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle” kodu kullanılarak gerçekleştirilmedir. İşten çıkışı yapılan çalışan Sosyal Güvenlik Kurumu’na bizzat başvuru yaparak veya elektronik olarak e-Devlet üzerinden emeklilik başvurusunu yapabilmektedir. Emeklilik nedeniyle işten ayrılan sigortalıların yeniden çalışmaya başlamalarında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Ancak burada dikkate edilmesi gereken en önemli husus, çalışanın emeklilik için başvuru yaptığı tarihi takip eden gün ve sonrasında işe girişinin tekrar yapılmasıdır.

ÖRNEK 1: Sigortalı (A)’nın 22.03.2023 tarihinde emeklilik nedeniyle “08-Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle””, işten ayrılışı yapılmış ve aynı gün emeklilik başvurusunu yapmıştır. Sigortalı (A) ile çalışmaya devam edecek olan aynı işveren, 23.03.2023 tarihinde 8- Sosyal güvenlik destek primi” sigortalılık kodu ile 4A sigortalı işe giriş bildirgesini vermiştir. Bu durumda sigortalı emeklilik hakkını kazanmış ise 01.04.2023 tarihi itibarıyla yaşlılık aylığı almasında bir sakınca bulunmamaktadır.

Emeklilik nedeniyle “08-Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle” kodu ile işten çıkışı yapılıp, “8- Sosyal güvenlik destek primi” sigortalılık kodu ile 4A sigortalı işe giriş bildirgesi verilen sigortalıların muhtasar ve prim hizmet beyannamesi bildirimi ise; işten çıkışı verilen tarihe kadar “1 No.lu Belge: Hizmet Akdi İle Tüm Sigorta Kollarına Tabı Çalışanlar (Yabancı Uyruklu Sigortalılar Dahil) “belge türü ile SGDP işe giriş tarihinden itibaren ise” 2 No.lu Belge: Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi

Çalışanlar” belge türü ile yapılmalıdır. Ancak günü geçerse, 1 gün için bu iki belge türünde girilmelidir.

ÖRNEK 2: Örnek 1 de belirtilen sigortalının Mart ayında kesintisiz çalıştığı varsayılarak 2023 yılı Mart ayı muhtasar ve prim hizmet beyannamesi şu şekilde yapılmalıdır.

Alternatif 1: (Mart ayı 31 çektiği için)

Sigortalı Bildirim Yapılan Ay Belge türü Bildirilen Gün Sayısı Eksik Gün Sayısı Eksik Gün Nedeni
Sigortalı A 2023-Mart 1 22 1 13
Sigortalı A 2023-Mart 2 9

Alternatif 1: (Mart ayı 31 çektiği için)

Sigortalı Bildirim Yapılan Ay Belge türü Bildirilen Gün Sayısı Eksik Gün Sayısı Eksik Gün Nedeni
Sigortalı A 2023-Mart 1 22
Sigortalı A 2023-Mart 2 9 1 13

Saygılarımızla.
TÜRMOB
(22.03.2023)

Comments are closed.

Giriş
Translate »