E-Arşiv Fatura Düzenlememe Cezası Nedir?

Vergi ve SGK Borçlarına Yapılandırma Geliyor
2023-02-04
Kısmi Süreli Çalışma Hakkında Bilinmesi Gerekenler
2023-02-27

E-Arşiv Fatura Düzenlememe Cezası Nedir?

E-Arşiv Faturanın düzenlenmemesi, gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gereken e-Arşiv Faturanın (zorunlu haller hariç) kağıt olarak düzenlenmesi ve hiç düzenlenmemiş sayılması halinde her bir belge için 2.200 TL özel usulsüzlük cezası kesilir.

Bir takvim yılı içinde her bir belge türüne ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 1.100.000 TL’dir.

4400 ve 5000 e-Arşiv Fatura Düzenlememenin Cezası Nedir?

E-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerin 1 Mart 2022 tarihinden itibaren vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere yapılan satışlarda vergiler dahil toplam tutarının 5.000 TL’yi, vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından ise 2023 yılı için 4.400 TL’yi aşması halinde, faturaların kağıt fatura yerine, Gelir İdaresi Başkanlığının e-Belge Portalı üzerinden veya Özel Entegratörler aracılığıyla elektronik ortamda e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi zorunludur.

Söz konusu faturaların istisnai durumlar haricinde e-Arşiv Fatura yerine kâğıt fatura olarak düzenlenmesi veya alınması halinde, faturayı düzenleyen ile nihai tüketici dışındaki vergi mükellefiyeti bulunan alıcı hakkında düzenlenen veya alınan her bir kâğıt fatura için 2.200 TL özel usulsüzlük cezası kesilir.

E-Fatura Mükellefine E-Arşiv Fatura Kesilmesinin Cezası Var Mı?

E-Fatura mükellefine e-Arşiv Fatura düzenlenmesi halinde Vergi Usul Kanununda öngörülen cezai müeyyidelerin uygulanması gerekir. Fakat düzenlenen faturanın içeriği mal teslimi veya hizmet ifasının yapılmadığı anlamına gelmez. Bu nedenle kayıtlara geçen ve beyannamelere ilave edilen e-Arşiv Fatura da geçerlidir.

Geriye Dönük E-Arşiv Fatura Kesmenin Cezası 2023

Vergi Usul Kanunu’na göre fatura, malın teslimatının yapıldığı tarihten itibaren en fazla 7 gün içinde düzenlenmelidir. 7 günlük süreden sonra düzenlenen faturalar, hiç düzenlenmemiş sayılarak 2023 yılında 2.200 TL özel usulsüzlük cezası kesilir.

Comments are closed.

Giriş
Translate »