Müteahhitlere Sınıflandırma Zorunluluğu Başladı. Müteahhitlik Yetki Belgesi.

Ortağı Olduğu Şirketten SSK’lı Gösterilenler Dikkat
2019-08-20
Kısa Çalışma Ödeneği Nedir? Nasıl Faydalanılır?
2020-03-18

Müteahhitlere Sınıflandırma Zorunluluğu Başladı. Müteahhitlik Yetki Belgesi.

Müteahhitlere yetki belgesi kapsamında sınıflandırma zorunluluğu dün başladı. Yeni dönemde iflas eden, işlerini askıya alan ve usulsüz hareket eden müteahhitlere inşaat yapma izni verilmeyecek, izin verilen projelerde ise can ve mal güvenliğini tehdit edecek her hangi bir durumun oluşması halinde yetki belgesi 10 yıl boyunca iptal edilecek.

Her önüne gelenin inşaat sektörüne girip proje üretmesinden kaynaklı ortaya çıkan mağduriyetlerin önüne geçmek için geçtiğimiz mart ayında çıkarılan yönetmelikte yürürlük tarihi eylül olarak belirtilen, ancak bu alandaki son kararname ile uygulama tarihi 3 ay daha ertelenen müteahhitlere sınıflandırma zorunluluğu dün itibariyle başladı.

İnşaat sektörüne ilişkin kritik düzenleme ile birlikte 2 Aralık 2019 tarihinden itibaren düzenlenecek yapı ruhsatlarında, müteahhitlerin sınıflarının belirlenmiş olması gerekiyor.

8 SINIFA AYRILACAK

İnşaat sektöründe sonradan ortaya çıkan tüm riskleri minimum seviyelere indirecek uygulama kapsamında yapı müteahhitleri, mesleki ve teknik yeterlikler ile ekonomik ve mali yeterlikler esas alınarak; A-B-C-D-E-F-G ve H grubu olarak sınıflara ayrılacak. Zorunlu hale getirilen 8 sınıfın haricinde bir de geçici grup yer alacak.

Bu grup kapsamında kilerden ise ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterlikler ile iş deneyimi ve iş gücü koşulu aranmayacak.

5 YIL GEÇERLİ OLACAK

Müteahhitler sınıflandırmalar ile birlikte artık iş miktarlarının üzerinde ise iş alamayacaklar. Yetki sınıfları her müteahhit için 5 yıl geçerli olacak. Belge süresi dolan müteahhit 5 yılın sonunda belge yenilemesi için yeniden müracaat yapabilecek.

ARSASINA KENDİ EV YAPACAKLARA İSTİSNA TANINACAK

Arsasına kendi evini inşa etmek isteyenler için ise yapı müteahhidi sınıfı zorunluluğu aranmayacak. Tek parselde bir bodrum katı dışında, en çok iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen yapılarda; yapı müteahhitliğine ilişkin bütün sorumlulukları üstlenmek şartıyla parsel maliki kendi yapısını inşa edebilecek.

Sadece o yapım işinde kullanılmak ve beş yıl içinde bir defaya ve tek bir yapıya ilişkin olmak üzere, yapı sahibine geçici yetki belgesi numarası verilecek.

2 ARALIK ÖNCESİ RUHSATLARA 1 YIL SÜRE

2 Aralık öncesi noter onaylı inşaat yapım sözleşmesi düzenlenmiş olup, yapı ruhsatı düzenlenmemiş yapılarda bir yıl süreyle, yapı ruhsatı alınmış olup, ruhsat süresi içerisinde yapılan tadilat ruhsatı başvurularında da müteahhit yeterliği aranmayacak.

BELGESİ İPTAL EDİLENE YENİ İNŞAAT YOK

Başvurularda yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi, yetki belge numarasının hataya sebebiyet verecek şekilde kullanımı ile ilgili olarak müdürlüğe bilgi iletilmesi halinde, araştırma yapılarak gerekli önlemler alınacak. Yetki belgesi numarası veya grubu iptal edilen yapı müteahhidi, yapı ruhsatı alınmış mevcut işleri tamamlamanın dışında, iptal süresince bu yönetmelik kapsamında yeni yapım işi üstlenemeyecek. Yetki belgesi numarası başkası tarafından veya başkası adına kullanılamayacak ve devredilemeyecek.

HİLELİ İFLASA YETKİ YOK

Yeni dönemde artık bir takım durumlara karışmış kişilerin de inşaat yapmasının önü kesiliyor. Bu kapsamda iflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan, iflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan, ilgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilen,son üç yıl içerisinde yetki belgesi numarası kullandığı işlerde; hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştıran kişilere yetki belgesi numarası tahsis edilmeyecek ve yetki belge numarası olanların ise belgeleri iptal edilecek.

PROJEYE AYKIRI HAREKETE 5 YIL CEZA

Öte yandan yapım işinin ruhsata ve projelere aykırı olarak gerçekleştirilmesi ve verilen süre içinde aykırılığın giderilmemesi halinde beş yıl, can ve mal güvenliğini tehdit etmesi halinde on yıl, yapım işlerinden doğan sigorta primi borçlarını ödememesi, vergi borcunun olması veya kanunlarla verilen diğer sorumluluklarını yerine getirmemesi halinde en az bir yıl Müteahhitlik Yetki Belge Komisyonu kararı üzerine verilen belge iptal edilecek.

Müteahhitler Sınıflandırma Belgesi İçin Nereye Nasıl Başvuracak?

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girdi. Firmalar belge almak için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine müracaat ediyor. Müracatlar 15 günde sonuçlanıyor.

Belgesi olmayan müteahhit hiçbir yapı işinde bulunamayacak. Bu çerçevede firmalar da arka arkaya başvurularını yaparak belgelerini alıyor.

Azami 15 gün

Yapı müteahhitleri için yeni bir dönemi başlatan yönetmelikle özel sektörde yapım işlerini yüklenecek müteahhitler için belirli ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliklere sahip olması koşulları aranıyor. Ülkedeki yapı stokunun yüzde 95’ini inşa eden özel sektöre inşaat yapan yapı müteahhitleri 9 sınıfta gruplandırılıyor.

Her firma kendi müracaatını yapabiliyor. Firmaların belgesi bakanlığın il müdürlüklerince denetleniyor. Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik maddesine göre; başvurular müdürlükçe belge numarası işlem süresinde sonuçlandırılıyor. Bu süre azami 15 gün olarak belirlenmişti.

Müteahhitlik yeterlilik sistemi, temelde firmaların mali göstergelerini esas alıyor. Sistem, firmaların belge başvurularından önceki son 3 yıl içerisindeki bilanço oranlarına bakılarak ele alınıyor. 

Firmanın mali durumu; cari oran, öz kaynak oranı ve borç oranı olmak üzere 3 farklı bilanço göstergesi kullanılarak değerlendiriliyor. Firmanın mali yeterliği banka referans mektubuyla da destekleniyor.

G ve H grubundaki firmaların deneyim sahibi oldukça grubu da yükseltilecek.

https://www.csb.gov.tr/
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/09/20190921-2.htm
https://antalya.csb.gov.tr/
https://antalya.csb.gov.tr/yapi-muteahhitligi-bilgi-ve-belge-kilavuzlari-i-92037

Bir cevap yazın

Giriş
Translate »