Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu İle İlgili Yol Haritası

Mücbir Neden Uygulaması İle Vergi Beyanname ve Bildirimleri’nin Ertelenmesi
2020-03-27
Çek Ödemeleri Ertelendi mi? Hangi Tarihe Kadar Ertelendi?
2020-04-02

Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu İle İlgili Yol Haritası

Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu yapabilmeniz için;
a. Kısa Çalışma Talep Formunu doldurunuz
b. Kısa Çalışma İşçi Listesi doldurunuz
c. İŞKUR e-posta adresinize gönderiniz. (bkz. İŞKUR)
d. İŞKUR temsilciniz size mail ortamında dönüş yapıp eksiklerinizi bildirecektir.

• Kısa Çalışma Ödeneği başvuru evrakları arasında yer alan işçi listesine emekli yani SGDP’li çalışanlarınızı yazmayınız.
• Çalışanların Kısa Çalışma ödeneğine hak edip etmedikleri ve 3 yılda 450 gün ila son 60 gün kontrolü ve işçinin uygunluğunun kontrolü İŞKUR tarafından ödeme anında uygunluk denetimi yapılacak olup, ödeme bu kontrol sonucuna göre yapılacaktır.
• Kısa Çalışma Ödeneğine hak kazanan işçinin son 60 günü kesinti olmaksızın farklı işyerindeki çalışmalarının birleşiminden de oluşabilmektedir.
• Kısa Çalışma İşçi Bildirim listesinde işçilerin adres/telefon bilgilerinin bulunması zorunludur.
• Kısa Çalışma Ödeneği başvurusunda sebep dışsal sebepler COVİD-19 seçilmelidir.
• Eğer işyeriniz yasaklama kapsamında kapatılmışsa KURUM yazısı COVİD -19 nedeniyle çalışmama kararı alınarak kapatılmışsa yönetim kurulu kararı (şahıs firmaları için işveren ön yazı), vergi levhası, işçi listesi, talep formunun bulunması gereklidir.
• Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu yapan işyerlerine ait şubeler; şube İŞKUR numarası ile birlikte adreslerinin bağlı olduğu İŞKUR’a başvuru yapması gerekmektedir.
İşverenin SGK ya da Vergi borcu olması Bu ödeneği almasına engel oluşturmamaktadır.
• Kısa Çalışma Ödeneği başvurusunda İç İşleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla kapatılan işyerlerine öncelik tanınacak olup işyeri ve iş sektörü sınırlaması bulunmamaktadır.
• Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu yapılan işyerlerinde beyana aykırı hiçbir şekilde çalışma olmaması gerekmektedir.
• İŞKUR Yönetim Kurulu Kararı gereği Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu tamamlanan işyerlerinin işçilerine ödenecek günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150’sini geçemez.
• Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.
• Kısa çalışma yapılan süreler için, kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesi “18-Kısa Çalışma Ödeneği” olarak bildirilir.
• Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır.
• Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (111) numaralı bendinde ve 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar. Bu bir haftalık süre içerisinde ücret ve prim yükümlülükleri işverene aittir.

Örnek uygulama;
XYZ Tic San Ltd Şti 14 işçi çalışmaktadır. Bu işçilerden;
2 işçi SGDP kapsamında
12 işçi de 4 a sigortalısı olarak çalışmaktadır.
İşveren Covid-19 nedeniyle 24.03.2020 tarihinde işyerinin faaliyetine devam edemeyeceğine karar veriyor. Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile 24.03.2020 tarihinden itibaren faaliyetin durdurulduğuna dair karar alıyor.
Bu işyerinde Kısa çalışma Ödeneğinden yararlanmak için öncelikle Kısa çalışma başvuru formu ile Kısa Çalışma Uygulanacak işçi listesinin hazırlanması gerekmektedir.
Kısa Çalışma Uygulanacak işçi listesine SGDP’li çalışan 2 işçi dışında kalan 14 işçimizin yazılması gerekmektedir. İşçilere ait bilgiler adres ve kimlik bilgileri eksiksiz tamamlanması gerekmektedir.
İşveren 24-31 Mart 2020 tarihleri arası zorlayıcı neden için bir hafta süre için APHB düzenleyecek ve işçinin bu döneme ait ücretini ve primini ödeyecektir.
01 Nisan – 30 Haziran 2020 tarihleri için kısa çalışma ödeneği talebinde bulunabilecektir.
01.04.2020 ila 30.06.2020 dönemi için Eksik gün nedeni (18) Kısa çalışma Ödeneği seçerek SGK’na bildirimde bulunacaktır.


Bir cevap yazın

Giriş
Translate »