Mücbir Neden Uygulaması İle Vergi Beyanname ve Bildirimleri’nin Ertelenmesi

Ücretsiz İzin Nedir? Çalışan Kaç Gün Ücretsiz İzne Çıkabilir?
2020-03-22
Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu İle İlgili Yol Haritası
2020-03-30

Mücbir Neden Uygulaması İle Vergi Beyanname ve Bildirimleri’nin Ertelenmesi

Tüm Dünyada yaşanmakta olan corona salgın hastalık nedeni ile Ülkemizde de Bazı Vergi Beyannameleri ve bildirimlerin verilme ve ödeme tarihleri ertelenmiştir. Ertelemeye ilişkin düzenlemeleri içeren 518 Seri numaralı VUK Genel Tebliği; 24.03.2020 gün ve 31078 Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

MÜCBİR SEBEP HALİNDEN FAYDALANACAK MÜKELLEF GRUPLARI

I-) 126 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzayan mükellef grupları aşağıdaki gibidir:
Tüm Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri

II-) 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzayan mükellef grupları aşağıdaki gibidir:

1) Ticari, zirai ve serbest mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükellefler,

2) Kurumlar vergisi mükelleflerinden korona virüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; Alışveriş Merkezleri Dahil Perakende, Sağlık Hizmetleri, Mobilya İmalatı, Demir Çelik Ve Metal Sanayii, Madencilik Ve Taş Ocakçılığı, Bina İnşaat Hizmetleri, Endüstriyel Mutfak İmalatı, Otomotiv İmalatı Ve Ticareti İle Otomotiv Sanayii İçin Parça Ve Aksesuar İmalatı, Araç Kiralama, Depolama Faaliyetleri Dahil Lojistik Ve Ulaşım, Sinema Ve Tiyatro Gibi Sanatsal Hizmetler, Matbaacılık Dahil Kitap, Gazete, Dergi Ve Benzeri Basılı Ürünlerin Yayımcılık Faaliyetleri, Tur Operatörleri Ve Seyahat Acenteleri Dahil Konaklama Faaliyetleri, Lokanta, Kıraathane Dahil Yiyecek Ve İçecek Hizmetleri, Tekstil Ve Konfeksiyon İmalatı Ve Ticareti, Halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri, sektörlerinde faaliyette bulunan mükellefler.

3) Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler, (yüzme havuzu, hamam, kaplıca, spor, oyun ve düğün salonu, berber ve kuaför gibi işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyet gösteren mükellefler)

4) 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile 24.3.2020 tarih itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin 22/3/2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edildi.

Bu kapsamda mücbir sebep dönemine ilişkin verilemeyen beyanname/bildirimlerin verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son gününün, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna kadar uzatıldı.

65 yaş ve üstünde olunması nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması, vergi dairelerince yapılacak tespitlere istinaden resen gerçekleştirilecek olup bu kapsamdaki süre uzatımına ilişkin herhangi bir başvuruda bulunmamaya gerek bulunmamaktadır.

III-) Mücbir sebep dolayısıyla olmasa da 2872 sayılı Kanunun ek 11’inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetkiye dayanılarak Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin aylık beyan dönemleri 2020 yılında altı aylık, takip eden yıllar için üç aylık olarak yeniden belirlendi. Ocak-Haziran/2020 dönemine ilişkin Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi 31.07.2020 günü Cuma gününe kadar verilecek ve aynı süre içerisinde ödenecektir.

DÖNEMİ BEYANNAME VE BİLDİRİM BEYAN VE ÖDEME TARİHİ  ERTELENMİŞ BEYAN TARİHİ  ERTELENMİŞ ÖDEME TARİHİ
MART 2020 ŞUBAT 2020 – KDV BEYANNAMELERİ 27.03.2020 24.04.2020 24.04.2020
ŞUBAT 2020 – BA/BS FORMLARI 31.03.2020 30.04.2020 ——
2019 YILI – YILLIK GELİR VERGİSİ GMSİ 31.03.2020 30.04.2020 30.04.2020
ARALIK 2019 – GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ DEFTER BERATI YÜKLEMESİ 31.03.2020 30.04.2020 ——
NİSAN 2020 MART 2020 – KDV BEYANNAMELERİ 27.04.2020 27.07.2020 27.10.2020
MART 2020 – MUHTASAR BEYANNAME 27.04.2020 27.07.2020 27.10.2020
MART 2020 – BA/BS FORMLARI 30.04.2020 27.07.2020 ——
OCAK 2020 – DEFTER BERATI YÜKLEME SÜRESİ 30.04.2020 27.07.2020 ——
ARALIK 2019 – KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ DEFTER BERATI YÜKLEMESİ 30.04.2020 27.07.2020 ——
2019 YILI – KURUMLAR VERGİ BEYANNAMESİ  30.04.2020 —— ——
MAYIS 2020 NİSAN 2020 – KDV BEYANNAMELERİ 27.05.2020 27.07.2020 27.11.2020
NİSAN 2020 – MUHTASAR BEYANNAME 27.05.2020 27.07.2020 27.11.2020
NİSAN 2020 – BA/BS FORMLARI 01.06.2020 27.07.2020 ——
ŞUBAT 2020 – DEFTER BERATI YÜKLEME SÜRESİ 01.06.2020 27.07.2020 ——
HAZİRAN 2020 MAYIS 2020 – KDV BEYANNAMELERİ 26.06.2020 27.07.2020 28.12.2020
MAYIS 2020 – MUHTASAR BEYANNAME 26.06.2020 27.07.2020 28.12.2020
MAYIS 2020 – BA/BS FORMLARI 30.06.2020 27.07.2020 ——
MART 2020 – DEFTER BERATI YÜKLEME SÜRESİ 30.06.2020 27.07.2020 ——

Bir cevap yazın

Giriş
Translate »