Ücretsiz İzin Nedir? Çalışan Kaç Gün Ücretsiz İzne Çıkabilir?

Kısa Çalışma Ödeneği Nedir? Nasıl Faydalanılır?
2020-03-18
Mücbir Neden Uygulaması İle Vergi Beyanname ve Bildirimleri’nin Ertelenmesi
2020-03-27

Ücretsiz İzin Nedir? Çalışan Kaç Gün Ücretsiz İzne Çıkabilir?

Son zamanlarda Corona (Korona) Virüsu nedeni ile oldukça yaygınlaşan ve adını sık sık duyduğumuz ücretsiz izin kimi zaman çalışanın yasaların kendisine verdiği hakkı kullanması ile kimi zamanda işverenin çeşitli nedenlerle başvurduğu bir yöntem olarak ortaya çıkar. Peki, ücretsiz izin nedir?

Ücretsiz izin, işveren ve işçinin anlaşarak bir süreliğine iş sözleşmesini ‘askıya alması’ anlamına geliyor.

İş sözleşmesinin belirlenen süre kadar askıya alınması yani işçinin çalışmadığı, işverenin ise ücret ödemediği fakat işten çıkarmanın gerçekleşmediği bu durumun sağlanabilmesi için hem işçinin hem de işverenin rızası gerekiyor.

 ÇALIŞAN KAÇ GÜN ÜCRETSİZ İZNE ÇIKABİLİR?

Ücretsiz izin durumu iki şekilde ortaya çıkmaktadır,

  1. Eğer ücretsiz izni işveren tarafından teklif edilmişse,

    İşveren, işçiyi ücretsiz izne çıkarma kararını, işçiye yazılı olarak bildirmek zorundadır. İşçi ücretsiz izne çıkarılma kararını 6 iş günü içinde kabul etmezse ve işverenin, işçileri ücretsiz izne çıkarmak istemesinde geçerli bir nedeni varsa, işveren, bunu yazılı olarak açıklamak, bildirim süresine uymak ve şartları oluşmuşsa tazminat ödemek suretiyle, iş sözleşmesini feshedebilir. İşverenin, işçiyi ücretsiz izne çıkarma kararını yazılı olarak bildirmesi ve işçinin de bunu yazılı olarak kabul etmesi halinde, iş sözleşmesi izin süresince askıya alınmış olur. İşçi, ücretsiz izne çıkarılma kararını yazılı olarak kabul etmemiş ancak karara uygun davranmışsa, bu karara muvafakat etmiş sayılır. Anlaşıldığı üzere ücretsiz izin sadece işverenin talebi ile işçinin kabulüne bağlı bir şekilde kullanıldığı takdirde iş hukukuna uygun olacaktır.
  1. Bazı durumlarda ise işçinin yasalarca verilmiş ücretsiz izin hakkı bulunmaktadır,
  • Yeni doğum yapmış olan kadın çalışanın hakkı olan 16 haftalık (çoğul gebelik halinde 18 haftalık) ücretli izin süresi tamamlanmışsa işçi isterse 6 aya kadar ücretsiz kullanabilir.
  • Ücretli izinlerini iş yerinin ikamet ettiği yerden uzak bir yerde geçirecekse 4 gün ücretsiz izin kullanabilirler.

Bir cevap yazın

Giriş
Translate »