Kira Beyannamesi Götürü Gider % Kaç Oldu? Örneklerle Kira Beyannamesi Hesaplaması

Vergimizi Düzenli Ödemenin Bize Faydası %5 İndirim
2017-12-13
Home Ofise Ait Giderler, Ne Şekilde Giderleştirilebilir?
2017-12-15

Kira Beyannamesi Götürü Gider % Kaç Oldu? Örneklerle Kira Beyannamesi Hesaplaması

14 Aralık 2017 tarihinde yayınlanan 30270 sayılı Resmi Gazetede, gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının tespitinde, aynı maddede yazılı giderlere karşılık olmak üzere hasılatın % 25’i olan götürü gider oranı, %15’e düşürülmüştür.

 

Kimler Kira Geliri Beyannamesi Vermeli?

Konut kira geliriniz 3.900, TL, İşyeri kira geliriniz 30.000,00 TL üzerinde ise kira geliri beyannamesi vermeniz gerekmektedir. Bu tutarların altında kalanların beyanname vermelerine gerek yoktur.

 

Gelir Vergisi Dilimleri Nelerdir?

Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2017 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

13.000 TL’ye kadar % 15
30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası % 20
70.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL’nin
30.000 TL’si için 5.350 TL), fazlası
% 27
70.000 TL’den fazlasının 70.000 TL’si için 16.150 TL, (ücret gelirlerinde
110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.950 TL), fazlası
% 35

oranında vergilendirilir.

 

Gayrimenkul Sermaye İradi (Kira Beyannamesi) Hesaplaması

Gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ) hesaplanmasında gerçek ve götürü gider olmak üzere iki şekli vardır.

Kira alıp kirada oturanlar, kira aldıkları konut için kredi ödeyenler ve kira ile aldıkları konutun alınma tarihinden 5 yıl geçmemiş olanlar için gerçek gider yöntemi daha avantajlı olabilir.

  1. Götürü gider usulünü seçenlerden; konut kira geliri beyan edenler istisna düşüldükten sonra kalan tutarın, işyeri kira geliri beyan edenler ise brüt işyeri kira gelirinin yüzde 15’ini, götürü gider olarak indirecek.
  2. Gerçek gider yönteminin seçilmesi halinde, konut kira geliri istisnasına isabet eden gider tutarı indirilemiyor. Bu nedenle, konut kira geliri sahipleri önce gider toplamının istisna tutarına isabet eden kısmını hesaplayacak. İstisnaya isabet eden kısım hariç, gerçek gider tutarını indirim konusu yapacaklar. İşyeri kira geliri elde edenlerde istisna uygulaması söz konusu olmadığı için kira gelirlerinden, gerçek gider tutarının tamamını indirebilecek.

Giderlerin düşülmesinden sonra kalan miktar, üzerinden vergi hesaplanacak tutar (vergi matrahı) olacak. Bu tutar üzerinden, yüzde 15’ten başlayan gelir vergisi tarifesine göre, ödenecek vergi hesaplanacak.

 

Örnek 1:

Bayan (A), sahibi bulunduğu gayrimenkulünü mesken olarak kiraya vermiş olup 2017 takvim yılında toplam 13.900-TL kira geliri elde etmiştir. Başkaca herhangi bir geliri bulunmayan Bayan (A), gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının tespitinde götürü gider yöntemini seçmiştir. Buna göre; Bayan (A)’nın 2017 yılında elde ettiği gayrimenkul sermaye iradının safi tutarı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır,

A Gayri Safi Hasılat           13.900,00 TL
B Vergiden İstisna Edilen Tutar              3.900,00 TL
C Kalan Tutar (A-B)           10.000,00 TL
D Götürü Gideri (C x %15)              1.500,00 TL
E Safi İrad / Vergi Mtrahı (C-D)              8.500,00 TL
F Vergi             1.275,00 TL

 

Örnek 2:

Bay (B), sahibi bulunduğu gayrimenkulünü işyeri olarak serbest meslek erbabı olan Bay (C)’ye kiralamış olup 2017 takvim yılında brüt 40.000-TL kira geliri elde etmiştir. Başkaca herhangi bir geliri bulunmayan Bay (B), gayrimenkul sermaye iradının tespitinde götürü gider yöntemini seçmiştir. Buna göre; Bay (B)’nin 2017 yılında elde ettiği gayrimenkul sermaye iradının safi tutarı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır,

A Gayri Safi Hasılat           40.000,00 TL
B Vergiden İstisna Edilen Tutar                          –   TL
C Kalan Tutar (A-B)           40.000,00 TL
D Götürü Gideri (C x %15)              6.000,00 TL
E Safi İrad / Vergi Mtrahı (C-D)           34.000,00 TL
F Vergi             6.430,00 TL

 


(*) Konu ile ilgili Resmi Gazeteye https://www.nkmalimusavirlik.com.tr/wp-content/uploads/2017/12/30270-30270-4.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

Giriş
Translate »