Home Ofise Ait Giderler, Ne Şekilde Giderleştirilebilir?

Kira Beyannamesi Götürü Gider % Kaç Oldu? Örneklerle Kira Beyannamesi Hesaplaması
2017-12-14
01 Ocak 2018’de E-Defter, E-Fatura ve E-Arşiv Uygulamalarına Geçmek Zorunda Olanlar
2017-12-18

Home Ofise Ait Giderler, Ne Şekilde Giderleştirilebilir?

Yaygınlaşmakta olan internet kullanımı ve buna bağlı olarak gelişen E-ticaret sistemi sonucunda Home Office yöntemi ile çalışan küçük ev işletmeleri sayısında artışlar gözlenmektedir.

Sabah erken kalkıp işe gitmek için hazırlanma derdinizin olmaması, ulaşım için sabah trafiğine yakalanmayacak olmanız, dilediğiniz zaman çalışmaya başlayıp, dilediğiniz zaman ara verebilecek olmanız ve gün içerisinde sizi denetleyecek kimsenin olmaması başta çok çekici gelebilir.

Gözlenen home ofis çalışanlarının ve yapılan araştırmalar sonucunda, home ofis çalışanlarının zaman içerisinde kişileri sosyalleşmekten uzaklaştırdığı, işe geç başlayıp, geç saatte bitirme alışkanlığına yol açtığı, işyeri ortamına nazaran işe odaklanmayı güçleştirdiği, kişinin dikkatini dağıtacak unsurların çok olduğu, bunun da uyku saatleri ve düzenli yaşam alışkanlıklarını bozduğu, giderek hayatı olumsuz etkilediği gözlemlenmiştir.

 

Home Ofisimiz Var. Bu Ofise Ait Giderler Oluyor. Bu Giderler Gelir Vergisi ve Katma Değer Vergisi Açısından Ne Kadarı Gider Olarak Yazılabilir?

Gelir Vergisi Kanunun 65 inci maddesinde serbest meslek kazancının tarifi yapılmış; 67 nci maddede de serbest meslek kazancının tespitinin nasıl yapılacağı belirtilmiştir.

Kanunun “Mesleki Giderler” başlıklı 68 inci maddesinde ise serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilecek giderler bentler halinde sayılmıştır..

VK’nın 68 inci madesinin birinci fıkrasının 1 numaralı bendinde;

“Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderler (İkametgâhlarının bir kısmını iş yeri olarak kullananlar, ikametgâh için ödedikleri kiranın tamamı ile ısıtma ve aydınlatma gibi diğer giderlerin yarısını indirebilirler. İş yeri kendi mülkü olanlar kira yerine amortismanı, ikametgâhı kendi mülkü olup bunun bir kısmını iş yeri olarak kullananlar amortismanın yarısını gider yazabilirler.)” demektedir.

  • Yani, Home ofiste kullandığınız elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet gibi genel giderlere ait giderlerinin abonelikleri vergi mükellefinin üzerine olması durumunda %50’sinin gider yazılabileceğini belirtmektedir.
  • Kiranın tamamı gider olarak yazıla bilirken, eğer home ofis yapılan konut veya iş yeri vergi mükellefinin kendisine aitse amortismanın %50’si gider yazılabilir.
  • Home Ofiste faaliyet alanı ile ilgili olarak kullanılan bilgisayar, yazıcı, fotokopi makinesi, gibi demirbaşların ve bunlara ait sarf malzemelerin tamamı gider olarak yazılabilir.
  • Vergi Mükellefinin aynı zamanda iş yeri olarak kullanacağı meskenin (home-ofis) alımında ödediği faiz gideri, serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak değerlendirilebilecek midir?

Gelir İdaresi verdiği bir özelgede bu durumu şöyle açıklamıştır;

Serbest meslek faaliyetiniz de kullandığınız gayrimenkulün iktisabı için kullanılan banka kredisi dolayısıyla ödenen faizlerin, gayrimenkulün aktife alındığı hesap dönemi sonuna kadar olan kısmının maliyete intikal ettirilmesi zorunlu olup, sonraki dönemlerde ödenen kredi faizlerinin ise maliyete intikal ettirilmesi veya doğrudan gider olarak indirilmesi mümkün bulunmaktadır.

 


(*) Gelir İdaresi Başkanlığının konu ile ilgili olarak açıkladığı örnek özelgelere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

http://www.gib.gov.tr/node/95424

http://www.gib.gov.tr/gibmevzuat

Bir cevap yazın

Giriş
Translate »