Vergimizi Düzenli Ödemenin Bize Faydası %5 İndirim

Şirketimin Üzerine Kaç Adet Araba Alabilirim?
2017-12-12
Kira Beyannamesi Götürü Gider % Kaç Oldu? Örneklerle Kira Beyannamesi Hesaplaması
2017-12-14

Vergimizi Düzenli Ödemenin Bize Faydası %5 İndirim

08/03/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6824 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  ile;

  • 193 sayılı Gelir Vergisi,
  • 488 sayılı Damga Vergisi,
  • 492 sayılı Harçlar,
  • 3065 sayılı Katma Değer Vergisi, kanunlarında değişiklikler yapılmıştır

Vergi Mükelleflerine, vergilerini düzenli ödemeleri durumunda gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine yıllık beyannameleri üzerinden hesapladıkları gelir veya kurumlar vergisinin %5’ini indirebilme imkanı sağlanmıştır.

 


(*) Gelir İdaresi Başkanlığının konu ile ilgili olarak yaptığı açıklayıcı bilgi notuna   http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/mevzuatbilginotu/6824_abn.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Bir cevap yazın

Giriş
Translate »