Otomatik Katılım Kapsamında Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)

Limited Şirket (LTD) ve Anonim Şirket (AŞ) Arasındaki Farklar Neler?
2017-09-21
Eşini Kendi İş Yerinde Çalıştıran Kocaya Teşvik
2017-09-28

Otomatik Katılım Kapsamında Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına göre kamu ve özel sektör çalışanlarından 45 yaş altı herkese BES zorunlu hale geliyor. Ancak zorunlu hale gelen BES’den işçinin cayma hakkını da sahiptir.

1.Bireysel Emeklilik Sistemi Kimleri Kapsıyor?

Türk vatandaşı olup veya 29/5/2009 tarihli 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi kapsamında olup, 45 yaşını doldurmamış olanlardan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a (SSK’lı) ve 4/c (Kamu Görevlileri ve Memurlar) kapsamına göre çalışmaya başlayanlar, işverenin bu Kanun hükümlerine göre düzenlediği bir emeklilik sözleşmesiyle emeklilik planına dahil ediliyor.

2.Kademeli Geçiş Sistemi Nasıl Olacak?

Çalışan sayısının belirlenmesinde Sosyal Güvenlik Kurumu verileri dikkate alınarak, birden fazla işyeri olan işverenler için bütün işyerlerindeki çalışanların toplamı gözönünde bulundurulacak. Bir defa kapsama alınan işverenin çalışan sayısında, kapsama alınma tarihini müteakip gerçekleşen azalmalar dikkate alınmayacak. Bu çerçevede;

Çalışan Sayısı Sisteme Giriş Tarihi
1.000 ve Üzeri Kişi Olanlar 01.01.2017
250 – 999 Kişi Olanlar 01.04.2017
100 – 249 Kişi Olanlar 01.07.2017
50 – 99 Kişi Olanlar 01.01.2018
10 – 49 Kişi Olanlar 01.07.2018
5 – 9 Kişi Olanlar 01.01.2019

3.Kamu ve Özel Sektörde Çalışanlar İçin BES Geçerli mi?

Özel Sektör ve Kamu Sektöründe çalışanlar için Bireysel Emeklilik Sistemi geçerli

4.Sistemden Cayma Hakkı Bulunuyor mu? Ne Kadar Sürede Cayma Olabilir?

BES’de cayma hakkı bulunduğu için tam olarak zorunlu denilemez.

Çalışan, emeklilik planına dahil olduğunun kendisine bildirildiği tarihi müteakip 2 ay içinde sözleşmeden cayabilecek. Cayma halinde, ödenen katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte 10 iş günü içinde çalışana iade edilecek.

Şirket cayma süresince ödenen katkı paylarının değer kaybetmemesini sağlayacak şekilde fon yönetiminden sorumludur. Cayma hakkını kullanmayan çalışan Müsteşarlıkça belirlenen hallerde katkı payı ödemesine ara verilmesini talep edebilir.

5.Ne Zaman Emekli Olabilirim?

Bireysel emeklilik sistemindeki şartlar otomatik katılım için de geçerli sayılıyor. Sistem içinde 10 yıl boyunca kalan bir kişi 56 yaş koşulu sağlayan emekliliğe hak kazanıyor. Bu durumda hem kendi sistemindeki birikimlerini, getirilerini ve devletin yaptığı katkıları alabiliyor.

6.Devlet Katkısı Ne Kadar Olacak?

Bireysel emeklilik sisteminden farklı olarak her sisteme girişte bir defaya mahsus olmak ve 4632 sayılı Kanunun ek 1’inci maddesi hükmündeki hak kazanma ve ödeme koşullarına tabi olmak kaydıyla 1.000,00  TL tutarında ve emeklilik halinde en az 10 yıllık, yıllık gelir sigortası sözleşmesi yapılması halinde birikimin yüzde 5’i karşılığında ek Devlet katkısı sağlanması düzenleniyor.

7.İşveren Yükümlülükleri Yerine Getirmezse Ceza Olacak mı?

İşverenin yükümlülüklerine ve yürürlüğe konulan düzenlemelere uymaması halinde, her bir ihlal için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 100 lira idari para cezası uygulanacak.

8.Belirtilen Orandan Daha Çok veya Daha Az Ödeme Yapılabilir mi?

Çalışan katkı payı, çalışanın 5510 sayılı Kanunun 80’inci maddesi çerçevesinde belirlenen prime esas kazancının yüzde 3’üne karşılık gelen tutardır. Bu oranı 2 katına kadar artırmaya, yüzde 1’e kadar azaltmaya veya katkı payına maktu limit getirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Bir cevap yazın

Giriş
Translate »