İnşaatlarında, SGK’ya Bildirilmesi Gereken Asgari İşçilik Maliyeti
2017-12-28
Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu Nedir? Yaptırımları Nelerdir?
2018-01-03

2018 Yılı Güncellenen Tutarlar

2018 Yılı İçin Güncellenen Tutarlar,

1. Asgari Ücret,

Asgari Ücret 2018 Yasal Kesintileri
(01.01.2018 – 31.12.2018)
Brüt Ücret 2.029,50 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 284,13 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 20,30 TL
Gelir Vergisi Matrahı 1.725,08 TL
Gelir Vergisi 258,76 TL
Damga Vergisi 15,40 TL
Kesintiler Toplamı 578,59 TL
Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) 152,21 TL
NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) 1.603,12 TL

 

2. Asgari Geçim İndirimi (AGİ),

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) 2018 HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO
MEDENİ DURUM AYLIK TUTAR
Bekar 152,21 TL
Evli eşi çalışmayan 182,66 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 205,49 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 228,32 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 258,76 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 258,76 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 258,76 TL
Evli eşi çalışan 152,21 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 175,04 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 197,88 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 228,32 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 243,54 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 258,76 TL

 

3.Gelir Vergisi Dilimleri,

Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi 2018

Gelir Dilimi Vergi Oranı
14.800 TL’ye kadar % 15
34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası % 20
120.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, fazlası % 27
120.000 TL’den fazlasının 120.000 TL’si için 29.280 TL, fazlası % 35

Ücret Dışındaki Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi 2018

Gelir Dilimi   Vergi Oranı
14.800 TL’ye kadar   % 15
34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası   % 20
80.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, fazlası   % 27
80.000 TL’den fazlasının 80.000 TL’si için 18.480 TL, fazlası   % 35

 

4. Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri,

BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ
(V.U.K. MADDE:177)
AÇIKLAMA  2018 YILI
YILLIK MAL ALIŞLARI TOPLAMI 190.000 TL
YILLIK MAL  SATIŞLARI TOPLAMI 260.000 TL
HİZMET G.SAFİ HASILAT 100.000 TL
1.VE 2. BİRLİKTE YAPILMASI HALİNDE İŞ HASILATININ

BEŞ KATI İLE YILLIK SATIŞ TUTARININ TOPLAMI

190.000 TL

 

5.Demirbaş ve Amortisman Sınırı,

2018 yılı için geçerli kabul edilecek Demirbaş ve Amortisman Sınırı 1.000,00 TL olarak belirlenmiştir. Amortisman Sınırı KDV Hariç tutarlar dikkate alınarak uygulanmaktadır.

 

6.Fatura Kesme ve Düzenleme Sınırı,

2018 Yılı Fatura Düzenleme Sınırı; 1.000 TL olarak belirlenmiştir. 29 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 490 Seri No’lu VUK Genel Tebliği’deki ilgili tutar 01.01.2018 tarihinden itibaren tüm yıl uygulanmak üzere yürürlüğe girer.

 

7.Vergiden Müstesna Yemek Bedeli Tutarı,

2018 yılı için müstesna yemek bedeli; 16,00 TL olarak açıklandı. Gelir Vergisi Kanununda düzenlenmiş olan Vergiden Müstesna Yemek Bedeli, işyerinde veya işyerine bağlı birimlerde, işveren tarafından yemek verilmesi halinde, çalışanlara günlük uygun görülen tutarlar vergiden istisna tutulmuştur. 2018 yılı için 16,00 TL’nin üzerinde yemek ödemesi yapılması halinde bu Müstesna tutarını aşan tutar kadar ki kısım vergiye tabi kabul edilmektedir.

 

8.Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV),

Motor Silindir Hacmi  (cm³) 1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1300 cm³ ve aşağısı 743 TL 518 TL 290 TL 220 TL 78 TL
1301 – 1600 cm³’e kadar 1.294 TL 970 TL 563 TL 398 TL 153 TL
1601 – 1800 cm³’e kadar 2.284 TL 1.785 TL 1051 TL 641 TL 249 TL
 1801 – 2000 cm³’e kadar 3.598 TL 2.771 TL 1.629 TL 970 TL 383 TL
2001 – 2500 cm³’e kadar 5.396 TL 3.918 TL 2.448 TL 1.463 TL 579 TL
2501 – 3000 cm³’e kadar 7.524 TL 6.545 TL 4.089 TL 2.200 TL 808 TL
3001 – 3500 cm³’e kadar 11.458 TL 10.309 TL 6.210 TL 3.100 TL 1.138 TL
3501 – 4000 cm³’e kadar 18.014 TL 15.555 TL 9.161 TL 4.089 TL 1.629 TL
4001 cm³ ve yukarısı 29.483 TL 22.109 TL 13.094 TL 5.885 TL 2.284 TL

Bir cevap yazın

Giriş
Translate »