İnşaatlarında, SGK’ya Bildirilmesi Gereken Asgari İşçilik Maliyeti

01 Ocak 2018’de E-Defter, E-Fatura ve E-Arşiv Uygulamalarına Geçmek Zorunda Olanlar
2017-12-18
2018 Yılı Güncellenen Tutarlar
2018-01-02

İnşaatlarında, SGK’ya Bildirilmesi Gereken Asgari İşçilik Maliyeti

Bina İnşaatlarında, SGK’ya Bildirilmesi Gereken Asgari İşçilik Miktarı Nasıl Hesaplanır?

5510 sayılı yasanın 85. maddesinde özel nitelikteki inşaat işlerinden dolayı, bu işleri yapan işveren tarafından yeterli işçiliğin bildirilmiş olup olmadığının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından araştırılacağı belirtilmiştir.

İşin yürütümü açısından gerekli olan asgari işçilik miktarı, yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak, Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından tespit edilir.

Ancak Denetim yoluyla asgari işçilik tespiti uzun zaman almaktadır. İşlemlerin daha hızlı gerçekleşmesi açısından SGK tarafından araştırma (ön değerlendirme) uygulaması yapılmaktadır.

Özel bina inşaatlarında, İşveren dosyasının işlem gördüğü Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından ön değerlendirme yapılmakta, yapılan ön değerlendirme sonucunda, yeterli işçilik bildirildiği tespit edilirse denetim yoluna gidilmeksizin işverene borcu yoktur (İlişiksizlik) yazısı verilmektedir.

Yeterli işçiliğin bildirilmediği tespit edilirse, işverene tebligatlı bir yazı gönderilerek, çıkan fark prim tutarını ödeyip ödemeyeceği sorulmaktadır. İşverenin bu yazıya “çıkan fark işçilik tutarını ödemeyi kabul ediyorum, bu iş dolayısıyla müfettiş incelemesi yapılmasını istemiyorum” şeklinde yazılı cevap vermesi halinde, denetim yapılmaksızın çıkan fark prim borcunun da ödenmesi şartıyla ilişiksizlik belgesi verilmektedir. Tebliğ edilen fark prim borcunun kabul edildiğinin işveren tarafından beyan edilmemesi halinde ise SGK ya bildirilmesi gereken asgari işçilik miktarının tespit edilmesi amacıyla dosya denetime gönderilmektedir.

Özel bina inşaatlarında SGK’ya bildirilmesi gereken asgari işçilik miktarı, birim maliyet bedeli ile binanın yüz ölçümünün çarpılması sonucu bulunan tutara asgari işçilik oranının uygulanması sonucunda bulunmaktadır. Ön değerlendirme suretiyle yapılan hesaplamalarda asgari işçilik oranının % 25 eksiği uygulanmaktadır.

Birim maliyet bedeli, her yıl Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca tespit edilerek, Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yıla Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğat resmi gazetede yayınlanmaktadır.

Asgari işçilik hesaplamasında birim maliyet bedelinin bulunması inşaatın yapımına başlandığı ve inşaatın bitirildiği tarihe göre farklılık göstermektedir.

 

İnşaat Maliyeti ve İşçilik Maliyetinin Hesaplanması

İnşaat Maliyeti :

(Toplam inşaat m²) x (Bayındırlık inşaat birim m² fiyatı)

İşçilik Maliyeti :

(Toplam inşaat m²) x (Bayındırlık inşaat birim m² fiyatı) x (Asgari İşçilik Oranı)

 

Örnek

2000m² inşaat alanı ve birim  750TL olan bir inşaatın

İnşaat Maliyeti = 2.000 x 750,00 TL = 1.500.000,00 TL

İşçilik Maliyeti = 1.500.000,00 TL x (%6,75) = 101.250,00 TL

Yani inşaatın yapım süresi boyunca inşaatta çalışan kişilerin aldığı toplam brüt maaş en az 101.250,00 TL olmalıdır.

 


(*) 2018 yılı inşaat m2 birim maliyet tutarlarını  2018_m2_birim_maliyet linkine tıklayarak indirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

Giriş
Translate »