ŞİRKET UNVAN SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Nöbetçi Noter Uygulaması Başlıyor (06 Nisan 2019)
2019-04-03
RAPOR (İŞ GÖREMEZLİK) PARASI ALMA ŞARTLARI ve TUTARININ HESAPLANMASI
2019-04-11

ŞİRKET UNVAN SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ 14.02.2014 tarihli ve 28913 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir. Anılan tebliğ ile önemli değişikler ve düzenlemeler yapılmıştır.

  1. Bir Ticaret Unvanı, Türkiye’nin herhangi bir sicil müdürlüğüne daha önce tescil edilmemiş olmalı. Diğer Ticaret Sicil Müdürlüklerinde, bulunan unvandan ayırt edilmesi için gerekli olan ek yapılmadan tescil edilemez.
  2. Tacirin, işletmesi ile yanlış bir kanaat uyandıracak olan ifadeler hariç, istediği ekleri de unvanında kullanması mümkündür.
  3. Ticaret unvanları yabancı dilde belirlenebilecektir.
  4. Anonim ve Limited Şirketlerin ticaret unvanlarında işletme konularından en az birinin yer alması yeterli olacaktır.
  5. Ticaret sicilinden silinen bir ticaret unvanı beş yıl geçmedikçe başka bir tacir adına yeniden tescil edilemeyecektir.
  6. Ülke adlarının unvanda kullanılabilmesi için o ülkenin yetkili makamlarından izin alınması şartı getirilmiştir.
  7. Ticaret unvanında yer alan ibareler kamu düzenine, ulusal çıkarlara ve ahlaka aykırı olamaz, kültürel ve tarihi değerleri zedeleyecek şekilde belirlenemez.
  8. İşletmelerin ticaret unvanlarını seçerken dikkate almaları gereken hususlar şahıslara ait işletmelerine ve şirketlere göre değişiklik göstermektedir.

Buna göre:

Şahıs işletmelerinde ticaret unvanı seçilirken şahsın ad ve soyadını kısaltma yapmadan kullanması mecburidir. Özellikle gerçek kişilerin ticaret unvanlarına bir şirketin mevcut olduğu zannını uyandıracak ilaveler yapmaları yasaktır.

Kolektif şirketin ticaret unvanı, bütün ortakların veya ortaklardan en az birinin adı ve soyadı ile şirket türünü gösterecek bir ibareden oluşması gerekmektedir.

Adi veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ticaret unvanları ise komandite ortaklardan en az birinin ad ve soyadı ile şirket türünü gösterecek bir ibareden oluşması gerekmektedir. Bu şirketlerin ticaret unvanlarında komanditer ortakların ad ve soyadlarının bulunması kanunen yasaklanmıştır.

Limited ve anonim şirketlerin ticaret unvanlarında; “Limited Şirket”, “Anonim Şirket” ve “Kooperatif” kelimelerinin bulunması şarttır. Ticaret unvanında gerçek bir kişinin ad veya soyadı bulunması halinde şirket türünü gösteren ibarelerin rumuzla veya kısaltılmış olarak yazılmaları mümkün değildir.

Bir cevap yazın

Giriş
Translate »