RAPOR (İŞ GÖREMEZLİK) PARASI ALMA ŞARTLARI ve TUTARININ HESAPLANMASI

ŞİRKET UNVAN SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
2019-04-09
Kullanılmayan Yıllık İzin Hakları Yanar mı? Ücret Olarak Alınabilir mi? Hesaplaması Ne Şekilde Olur?
2019-04-19

RAPOR (İŞ GÖREMEZLİK) PARASI ALMA ŞARTLARI ve TUTARININ HESAPLANMASI

RAPOR (İŞ GÖREMEZLİK) PARASI, ÖDENEĞİ ALMA ŞARTLARI,

5510 sayılı Soysal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna göre İş Göremezlik Ödeneği alabilmek için,

 1. Hastalık, meslek hastalığı, hamilelik ve iş kazası durumlarının herhangi birisi nedeni ile iş göremez hale gelinmesi gerekmektedir,
 2. Yetkili sağlık kurullarından ve yetki verilmiş hekimlerden sağlık raporu alınması gerekmektedir (Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetki verilmiş),
 3. Hizmet akdine bağlı olmadan kendi hesabına bağımsız olarak çalışanlar, köy – mahalle muhtarları iş görmezlik ödeneği alabilmeleri için,       3.1. Prim borçlarının olmaması,

  3.2. Yatarak tedavi görmeleri sebebi ile iş görmezlik raporu almaları gerekmektedir.

 4. Hizmet akdine bağlı olarak çalışan sigortalılar, yani 5510 sayılı Kanunun 4. madde 1. fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı çalışanlar ve Kanunun 5. maddesine göre haklarında bazı sigorta kolları uygulanabilen sigortalılar, iş görmezlik ödeneği alabilmeleri için iş görmezlik başlangıç tarihinden önce ki 1 yıl içerisinde minimum 90 günlük sigorta primi bildirilmiş olması,
 5. 5510 sayılı Kanunun 4. maddesi 1. fıkrasının (b) bendi kapsamındaki muhtarlar, gerçek ya da basit usulde gelir mükellefi olanlar, tarımsal faaliyetlerde bulunanlar, gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkârlar sicilinde kaydı bulunanların hamilelik iş görmezlik ödeneğinden yararlanmaları için doğum öncesindeki 1 yıl içerisinde minimum 90 günlük sigorta primi bildirimleri gerekmektedir.

RAPOR (İŞ GÖREMEZLİK) PARASI, ÖDENEĞİ NASIL HESAPLANIR?

İş Göremezlik ödeneği hesaplanırken,

 1. 3 aylık brüt geliri ve 3 aylık prim günü ayrı şekilde toplanır,
 2. Elde edilen 3 aylık brüt gelir rakamı, 3 aylık prim gününe bölünür, son 3 ayda ki ortalama günlük kazanç hesaplanır,
 3. Ayakta Tedavide, bulunan ortalama günlük kazancın 2/3 ü ile raporda belirtilen gün sayısı ile çarpılır,
 4. Yatarak Tedavide, bulunan ortalama günlük kazancın 1/2 si ile raporda belirtilen gün sayısı ile çarpılır,

Bu hesaplamaya göre, Asgari Ücretli bir çalışan  2019 yılı için rapor aldığında yatarak tedavilerde günlük 42.63 TL rapor parası alırken, ayakta tedavilerde ise bu tutar 56.84 TL olacaktır.

Ödeneğin ne kadar olacağını hesaplama işlemi yapılırken rapordaki 2 günlük süre çıkartılmaktadır. Bunun sebebi ise 2 günlük sürenin iş veren tarafından kesintiye uğramamasıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu iş görmezlik ödeneklerini raporun 3. gününden itibaren ödemeye başlamaktadır. 1 günlük ve 2 günlük alınan raporların parasının Sosyal Güvenlik Kurumu ödememektedir. 

Sadece İş Kazası ve Meslek Hastalığı raporlarında 2 günlük kesinti yapılmamaktadır. Bu tür Raporlarda, Rapor süresinin tamamı yukarıdaki hesaplama işlemine göre ödenir.

Bir cevap yazın

Giriş
Translate »