E-Tebligat (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi)
2019-01-10
Nöbetçi Noter Uygulaması Başlıyor (06 Nisan 2019)
2019-04-03

2019 Asgari Ücrete Destek Tutarı

Meclis’teki yeni torba yasa tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

500’ün altında personel çalıştıran işletmeler için 150,00 TL, 500’ün üstünde olanlar için 100,00 TL asgari ücret desteği verilecek.

Ocak/2018 – Kasım/2018 Dönemindeki Ortalama Uzun Vadeli Sigortalı Sayısı Aylık Destek Tutarı Günlük Destek Tutarı (TL)
1 – 499 150,00 TL 5,00 TL
500 ve üzeri 100,80 TL 3,36 TL

İşverenler Yönünden Aranan Şartlar;

  • Özel sektör işyeri işverenleri,
  • 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen kamu idareleri dışında kalan diğer kamu işyeri işverenleri,

Sigortalılar Yönünden Aranan Şartlar;

  • 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları(MYÖ) hükümleri uygulanan sigortalılar,

Destek Tutarı

  • 2019 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için 2018 yılının aynı ayında prime esas günlük kazancı 102 TL (6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 203 TL) ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısı aşılmamak kaydıyla 2019 yılında cari ayda bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısının,
  • 2019 yılında tescil edilen işyerleri için ise destek kapsamına giren tüm sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısının,

2018 yılı Ocak ila Kasım aylarında/dönemlerinde uzun vadeli sigorta kollarından bildirimi yapılan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı sayısı ortalaması; 500’ün altında olan işyerleri için günlük 5 TL, 500 ve üzerinde olan işyerlerinde ise 3,36 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar asgari ücret desteği verilecektir.

Destekten yararlanılacak ayda, 2018 yılı Ocak ila Kasım ayları/döneminde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması halinde ilgili ay için bu destekten yararlanılamayacaktır.

Kaynak : Türkiye İş Kurumu

Bir cevap yazın

Giriş
Translate »