Kullanılmayan Yıllık İzin Hakları Yanar mı? Ücret Olarak Alınabilir mi? Hesaplaması Ne Şekilde Olur?
2019-04-19
2019 BAĞKUR PRİMİ MİKTARLARI
2019-05-03

SAĞLIKTAN YARARLANMADA KİMLERDE KOŞUL ARANMAZ?

Aşağıdaki sayılan kişiler için sağlıktan yararlanma şartları aranmaz ve koşulsuz olarak sağlık hizmetlerinden faydalanabilmektedirler.

  • 18 yaşını doldurmamış olan kişiler,
  • Tıbben başkasının bakımına muhtaç olan kişiler,
  • Trafik kazası halleri,
  • Acil haller,
  • İş kazası ile meslek hastalığı halleri,
  • Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar,
  • Kişilerin hastalanmalarına bakılmaksızın kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile insan sağlığına zararlı madde bağımlılığını önlemeye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri,
  • Analık sebebiyle ayakta veya yatarak; hekim tarafından yapılacak muayene, hekimin göreceği lüzum üzerine teşhis için gereken klinik muayeneler, doğum, laboratuvar tetkik ve tahlilleri ile diğer tanı yöntemleri, konulan teşhise dayalı olarak yapılacak tıbbî müdahale ve tedaviler, hasta takibi, rahim tahliyesi, tıbbî sterilizasyon ve acil sağlık hizmetleri, ilgili kanunları gereğince sağlık meslek mensubu sayılanların hekimlerin kararı üzerine yapacakları tıbbî bakım ve tedaviler.

Bir cevap yazın

Giriş
Translate »