Mükelleflerin Vergi İncelemesindeki Hakları Nelerdir?

İŞSİZLİK SİGORTASI ALMA ŞARTLARI
2023-01-14
2023 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları
2023-01-16

Mükelleflerin Vergi İncelemesindeki Hakları Nelerdir?

Mükelleflerin vergi incelemesindeki hakları aşağıdaki gibidir;

 1. Vergi İnceleme Elemanının Kimliğini Görme Hakkı,
 2. İnceleme Konusunu ve Kapsamını Öğrenme Hakkı,
 3. İncelemenin Mükellefin İşyerinde Yapılmasını İsteme Hakkı,
 4. Zorunlu Sebepler Nedeniyle İncelemenin Dairede Yapılmasını İsteme Hakkı,
 5. Defter ve Belgelerini İbraz Etmek İçin Ek Süre İsteme Hakkı,
 6. Vergi İnceleme Raporlarının Mevzuata Uygun Olmasını İsteme Hakkı,
 7. İşyerinde Yapılan İncelemelerde Resmi Mesai Saatleri Dışında İnceleme Yapılmamasını İsteme Hakkı,
 1. İncelemenin İşyerinin Faaliyetini Engellememesini İsteme Hakkı,
 2. İncelemenin Her Safhasında Bilgi Alabilme Hakkı,
 3. İhtiyati Haciz Sebebine İtiraz Edebilme Hakkı,
 4. Fiili Envanterin Yapılmasının Gerektirdiği Giderlerin Kendisine Ödenmesini İsteme Hakkı,
 5. El Konulmuş Defter ve Vesikalardan Faydalanma Hakkı,
 6. Arama Kararının Gösterilmesini İsteme Hakkı,
 7. Hakkında Yapılan İhbarın Doğru Çıkmaması Sonucunda Muhbirin Adını İsteme Hakkı,
 8. Süresi Gelen Beyannamelerini Verebilmek İçin Muhafaza Altındaki Defter ve Belgelerini İsteme Hakkı,
 1. İnceleme Sırasında Müşavir ve/veya Avukat Bulundurma Hakkı,
 2. İncelemenin Kanunda Belirtilen Sürelerde Bitirilmesini İsteme Hakkı,
 3. Vergi İnceleme Tutanaklarına İtiraz ve Görüşlerinin Yazılmasını İsteme Hakkı,
 4. Kayıtların İşlenmesi İçin Ek Süre İsteme Hakkı,
 5. Kayıtlarını Yeniden Tasdik Ettireceği Bir Deftere veya İade Edilen Defterine İşleme Hakkı,
 6. Vergi İncelemesinin Bittiğine İlişkin Resmi Bir Yazıyı İsteme Hakkı,
 7. Vergi Mahremiyetine Uyulmasını İsteme Hakkı,
 8. Tutanaktan Bir Nüsha Alma Hakkı,
 9. Mükellefin Rapor Değerlendirme Komisyonunca Dinlenmesi,
 10. Uzlaşma Hakkı,
 11. Dava Açma Hakkı,

Sonuç itibariyle, mükellefler yukarıda kendilerine tanınan haklardan birinin ihlal edildiğini düşündüğü takdirde, yargı yoluna başvurmaksızın Mükellef Hakları Kuruluna başvurmak suretiyle idare ile anlaşma yoluna gidebileceklerdir.

 

Comments are closed.

Giriş
Translate »