Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranı

Anonim ve Limited Şirket Hissesi Devri
2019-06-22
Patron, Tatilde Çalışan İşçiden İzin Ücretini Geri Alabilir
2019-06-24

Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranı

2 Ocak 2019 tarihli ve 30643 wayılı Resmî Gazete’de “Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Tespiti Hakkında Tebliğ” yayımlanmıştır.

Tebliğ ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1530 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 21,25; alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 245 TL olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oran ve tutar 01/01/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190102-1.pdf

Bir cevap yazın

Giriş
Translate »