Kısa Çalışma Ödeneği Ücret Bordro ve SGK Bilgirgesi

KGF Kredisi Hakkında Merak Edilenler
2020-04-13
Günlük 39,24 TL Tutarındaki Nakdi Ücret Desteği Usul Ve Esasları
2020-04-23

Kısa Çalışma Ödeneği Ücret Bordro ve SGK Bilgirgesi

Cumhurbaşkanlığı Kararı veya ilgili bakanlıkların genelgesiyle işyerini kapatmak zorunda kalan veya resmi mercilerin kararına bağlı olmaksızın Covid-19 nedeniyle iş yapamaz hale geldiği için işyerindeki çalışmaya ara vermek veya çalışma sürelerini kısaltmak zorunda kalan ve bu sebeple kısa çalışma ödeneğine başvuran işverenlerin bordrolarını ve aylık prim hizmet belgeleri düzenlenirken dikkat edilmesi gereken hususlar,

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 2.maddesinde “Zorlayıcı sebeplerle kısa çalışma yapılması halinde, kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve aynı Kanunun 40’ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar.”  hükmü yer almaktadır.

4857 sayılı İş Kanununun 40.maddesinde “24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gösterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir.” hükmü bulunmaktadır.

Kısa çalışma başvurusunda bulunan işverenlerin uygunluk tespiti Müfettişlerce yapıldıktan sonra, İŞKUR kısa çalışmanın başladığı tarihi takip eden günden itibaren başlayarak 90 günlük sürenin ilk yedi günlük süresini yarım ücret ödenen dönem olarak kabul etmektedir. Haliyle kısa çalışma ödeneği de yedi günlük süreyi takip eden günden itibaren, yani en fazla 83 günlük süre boyunca verilmektedir.

İşveren 21 Mart itibariyle kısa çalışmaya geçmiş olsa da, İŞKUR tarafından 22 – 28 Mart arası yarım ücret ödenen dönem kabul edilmektedir. Bu durumda işveren öncelikle Mart ayının ilk 21 günü için normal ücret tahakkuku yapacaktır. Yukarıda belirtilen 4447 ve 4857 sayılı kanunların ilgili hükümleri gereğince 22-28 Mart tarihleri arasındaki 7 günlük süre için işveren tarafından yarım ücret hesaplanacak, 29 – 31 Mart tarih aralığına ilişkin ödemeler İŞKUR tarafından yapılacağından 29-31 Mart tarihleri arasında işveren tarafından herhangi bir ücret tahakkuku söz konusu olmayacaktır.

Buna göre, bir işçinin günlük brüt ücretinin 98,10 TL (asgari ücret) olduğunu kabul ettiğimizde;

Mart 2020 Dönemi Ücret Bordrosu ve Aylık Bildirgesi

–  1-21 Mart ücret tahakkuku (98,10*21) = 2.060,10 TL
–  22-28 Mart yarım ücret tahakkuku (98,10/2*7) = 343,35 TL olarak hesap edilecektir.
–  29-31 Mart tarih aralığına ait ücret ve prim ödemeleri İŞKUR tarafından yapılacağından işveren tarafından herhangi ücret tahakkuku ve ödeme yapılmayacaktır.

Aylık bildirgede,
Prim gün sayısı: 21 gün,
Ücreti : 2.060,10.TL
Ücreti : 343,35 TL,
Eksik gün sayısı:3 gün
Eksik gün nedeni 18-Kısa çalışma ödeneği olarak girilmesi gerekecektir.

Nisan 2020 Dönemi Ücret Bordrosu ve Aylık Bildirgesi

2020 Nisan döneminin tamamına ait ücret ve prim ödemeleri İŞKUR tarafından yapılacağından işveren tarafından herhangi bir ücret tahakkuku ve ödeme yapılmayacaktır.

Aylık bildirgede,
Prim gün sayısı: 0 gün,
Ücreti : 0,00.TL
Ücreti : 0,00 TL,
Eksik gün sayısı:30 gün
Eksik gün nedeni 18-Kısa çalışma ödeneği olarak girilmesi gerekecektir.

Mayıs 2020 Dönemi Ücret Bordrosu ve Aylık Bildirgesi

2020 Mayıs döneminin tamamına ait ücret ve prim ödemeleri İŞKUR tarafından yapılacağından işveren tarafından herhangi bir ücret tahakkuku ve ödeme yapılmayacaktır.

Aylık bildirgede,
Prim gün sayısı: 0 gün,
Ücreti : 0,00.TL
Ücreti : 0,00 TL,
Eksik gün sayısı:30 gün
Eksik gün nedeni 18-Kısa çalışma ödeneği olarak girilmesi gerekecektir.

Haziran 2020 Dönemi Ücret Bordrosu ve Aylık Bildirgesi

2020 Haziran dönemi için 1-20 tarihleri arası ücret ve prim ödemeleri İŞKUR tarafından yapılacağından işveren tarafından herhangi ücret tahakkuku ve ödeme yapılmayacaktır.

21-30 Haziran 2020 tarihleri arası için ücret tahakkuku (98,10*10) = 980,10-TL ücret tahakkuku ve ödeme yapılacaktır.

Aylık bildirgede,
Prim gün sayısı: 10 gün,
Ücreti : 980,10.TL
Ücreti : 0,00 TL,
Eksik gün sayısı:20 gün
Eksik gün nedeni 18-Kısa çalışma ödeneği olarak girilmesi gerekecektir.

Bir cevap yazın

Giriş
Translate »