Yeni Vergi Düzenlemeleri Yapılan 130 Maddelik Torba Kanun Tasarısı Neleri Kapsıyor?

Eşini Kendi İş Yerinde Çalıştıran Kocaya Teşvik
2017-09-28
Çocukların Eğitim Harcamaları Gider Olarak Yazılabilir mi?
2017-12-01

Yeni Vergi Düzenlemeleri Yapılan 130 Maddelik Torba Kanun Tasarısı Neleri Kapsıyor?

Maliye Bakanlığı Tarafından Hazırlanan 130 Madden Oluşan “Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”, TBMM Başkanlığına sunuldu.

 
TORBA KANUNUN İÇERİSİNDE NELER BULUNUYOR?

Gelir ve Kurumlar Vergisi Oranı Artıyor

 • Ücret gelirleri için 1 Ocak 2018’den, diğer kazançlar için 2017 kazançlarından itibaren geçerli olacak şekilde Gelir Vergisi tarifesinin üçüncü dilimindeki gelirler için uygulanan yüzde 27 oranını yüzde 30’a çıktı,
 • Finans sektöründeki Kurumlar vergisi oranı %20’den %22’ye çıktı,
 • Finansal kiralama ve finansman şirketlerine özel karşılık ayırma ve bu karşılık tutarı kadar vergi matrahından indirme imkanı getiriliyor,
 • Finansal kiralama ve finansman şirketlerine bankalar gibi takip sonucu elde ettikleri taşınmazların satışı kapsamında oluşan kazanca vergi istisnası getiriliyor,

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Artıyor

 • Binek otomobillerin MTV’sini 2018’den itibaren yüzde 40 arttırılacak, 
 • 1-3 yaş arası araçların vergisi 1300 cc’nin altındakiler için 646 liradan 904 liraya çıkacak. 1300-1600 cc arasındaki araçların vergisi 1035 liradan 1449 liraya, 1601-1800 cc arasındaki araçların vergisi de 1827 liradan 2.557 liraya yükselecek,

Kira Gelirine 10 Puan İndirim

 • Kira gelirlerinin beyanında kira gelirinden % 25 oranında uygulanmakta olan götürü gider oranı % 15’e olarak değiştirildi,
 • Gayrimenkul satış kazançlarında uygulanan % 75 kazanç istisnası oranı % 50’ye düşüyor,
 • Hazine taşınmazları üzerinde izinsiz yapılan binaların sahiplerine satışı için binaların 19 Temmuz 2003’ten önce yapılma şartı 2009 sonuna uzatıldı,

Cep’e Yüzde %7,5 Tek Vergi

 • Cep telefonu görüşmelerinden %25, sabit telefon görüşmelerinden %15, data ve internet hizmetlerinden % 5, alınan özel iletişim vergisi, % 7.5 olarak tek oranda olacak,
 • Operatörlerin aylık net hasılatları üzerinden % 5 telsiz ücreti alınacak,
 • Yurtdışında gerçekleşen telefon konuşmaları ve data hizmetleri için yurtdışındaki operatöre ödenen bedeller üzerinden KDV ve ÖİV alınmayacak,

Engelliye ÖTV’siz Otomobil Sınırı

 • Engellilere sağlanan ÖTV’siz binek aracı alma imkanı vergisiz fiyatı 70 bin TL’nin altına olan araçlarla sınırlandırılıyor,

Şans Oyunlarında Kesinti Artıyor

 • Şans oyunları ve çekilişlerde elde edilen gelirler üzerinden yapılan %10’luk vergi kesintisini %20’ye çıktı,

Meyveli Gazoza Vergi

 •  KOLA üzerinden % 25 oranında alınan  ÖTV, 01.01.2018’den itibaren meyveli  gazozlar ile enerji içeceklerinden de alınacak,
 • Elektronik ticarette vergi güvenliğini sağlamak amacıyla; internet ortamında yürütülen ticari faaliyetlere ilişkin bu işleri yürütenler tarafından GİB’e bildirimde bulunma zorunluluğu getiriliyor,
 • Elektronik ortamda yurtdışından Türkiye’deki hizmet sunanlara KDV bakımından Türkiye’de vergi mükellefi olma zorunluluğu getiriliyor,
 • Makaron  diye tabir edilen sigara kağıtlarına da ÖTV getirildi,
 • Arazi toplulaştırmasına ilişkin yapılan işlemler üzerindeki vergiler kaldırılacak,
 • Kurumlarda dağıtılmayan kar paylarına %1 tevkifat getiriliyor,
 • Sadece işleyip tekrar ihraç etmek üzere tütün işleme fabrikalarına tütün ithalat izni verilecek,
 • Maden arama ruhsatı alan ancak arama döneminde gerekli çalışmaları yapmayan ruhsat sahiplerinin arama ruhsatlarının iptaline yönelik düzenleme yapılacak,
 • Şirketlerin döviz cinsinden borçlanmalarını takip etmek ve döviz borçlanmasına ilişkin riskleri belirleyip ona göre para politikası tedbirleri almak amacıyla Merkez Bankasına bilgi toplama yetkisi veriliyor,
 • Vergi borçlarını süresinde ödemeyen mükelleflere yapılan ödeme emri tebligatlarında ödeme veya mal bildiriminde bulunma için öngörülen 7 günlük süre 15 güne çıkarılıyor,
 •  İhtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk uygulamalarında, bu işlemlere karşı dava açma süreleri de yine 7 günden 15 güne çıkıyor,
 • Gümrük vergisinden muaf olan ürünler için muafiyetler kaldırılmakta, bunun yerine vergi had ve nispetleri sıfır olarak belirlenmekte.  Böylece dış ticaret politikasının gerekleri çerçevesinde Bakanlar Kurulu’na bu ürünler için de vergi getirme imkanı sağlanıyor,
 • Yurtdışında yatırım için kurulan fonlara, Türkiye’de yapacakları yatırımlar için Hazine’dan kaynak aktarılabilmesine imkan sağlanıyor,
 • Transfer fiyatlandırması ile ilgili yöntem belirleme anlaşmalarında  alınmakta olan 57 bin TL harç kaldırılıyor,
 • Turizm yatırımcıları kira sürelerini 49 yıla uzatabilecekler, isterlerse tesislerin olduğu yerleri satın alabilecekler,
 • Belediye meclislerine eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere indirimli veya bedelsiz su teminine imkân sağlanıyor,
 • Türk Ticaret Kanunundaki yapılan değişikliklere paralel olarak Merkez Bankası içinde yer alan denetleme kurulu kaldırılıyor.

 

Bir cevap yazın

Giriş
Translate »