Kira Stopaj Kesinti Oranı Süresi Uzatıldı

KDV Oranlarındaki Değişikliğin Süresi Uzatıldı
2021-06-05
7326 Sayılı Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi Ve Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilere İlişkin Matrah Artırımı Ve Borçların Yapılandırılması
2021-06-10

Kira Stopaj Kesinti Oranı Süresi Uzatıldı

Kira Stopaj Kesintisine Sağlanan Tevkifat İndiriminin Süre Uzatımına İlişkin 4063 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 02.06.2021 Tarihli Ve 31499 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlandı.

Kira Stopaj Kesintisine %10 olarak uygulanan tevkifat indirimi 31/07/2021 Tarihine kadar uzatılmıştır.

Kira Stopaj Kesinti Oranı %10 Olarak Uygulanacak Kiralama İşlemleri;

-Gelir Vergisi Kanunu 70. maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden,

-Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden,

-Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden

-Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden

Bu Karar 01/06/2021 Tarihinden 31/07/2021 tarihine kadar ve bu dönemlere ilişkin yapılan ödemelere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Comments are closed.

Giriş
Translate »