Birinci ve İkinci Sınıf Tüccar Kavramları

Cari Dönem Mahsuplarının Yapılmayacağına İlişkin Duyuru
2022-01-27
Karşılıksız Çıkan Çekler İçin Bankaların Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar da Değişiklik Yapıldı
2022-02-03

Birinci ve İkinci Sınıf Tüccar Kavramları

Vergi Usul Kanununda tüccarlar defter tutma bakımından iki sınıfa ayrılmıştır:

1- Birinci sınıf tüccarlar: Bunlar bilanço esasına göre defter tutmaktadırlar.

2- İkinci sınıf tüccarlar: Bunlar işletme hesabı esasına göre defter tutmaktadırlar.

Vergi Usul Kanununda önce kimlerin bilanço esasına göre defter tutacağı belirlenmiş, bu belirlemeler dışında kalan tüccarların ise işletme hesabı esasına göre defter tutması esası getirilmiştir.

Comments are closed.

Giriş
Translate »