Konaklama Hizmetlerinde KDV Oranı Süresi Uzatıldı

Çeklerin İbraz Sürelerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Belirlenmiştir
2021-05-04
KDV Oranlarındaki Değişikliğin Süresi Uzatıldı
2021-06-05

Konaklama Hizmetlerinde KDV Oranı Süresi Uzatıldı

Mal ve hizmetlere uygulanacak Katma Değer Vergisi oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına ilişkin 3931 sayılı Cumhurbaşkanı kararı yayınlandı.

Karar İle; 24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan mal ve hizmetlere uygulanacak Katma Değer Vergisi oranlarının tespitine ilişkin karara geçici 9.madde eklenmiştir.

Buna Göre 30.06.2021 tarihine kadar 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekli II sayılı listenin B) Diğer Mal ve Hizmetler bölümünün 25. Sırasında yer alan geceleme hizmetlerine uygulanan Katma Değer Vergisi oranı 01.06.2021 tarihi itibari ile %08’den %01’e düşürülmüştür.

Daha önce geceleme hizmetlerinde KDV oranları 31 Mayıs 2021’e kadar yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmüştü.

Kdv %01 olarak uygulanacak geceleme hizmetleri;

Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti (1618 sayılı Kanun hükümlerine göre Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi almış seyahat acenteleri tarafından müşteriye aktarılan geceleme hizmet tutarı ve bu hizmete ilişkin aracılık bedellerine de konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetlerinin ait olduğu oran uygulanır. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden yararlanmayanlara verilen tüm hizmetler ile geceleme hizmetiyle beraber verilen ancak ayrıca belgelendirilen ya da geceleme hizmetine ait belgede ayrıca fiyatlandırılan hizmetler bu sıra kapsamında yer almamaktadır. Ancak geceleme hizmeti kapsamında verilmesi ve geceleme bedeline dahil edilmesi mutat olan diğer hizmetler bu sıra kapsamında yer almakla birlikte bu şekilde belirlenen geceleme bedeli içinde sunulan alkollü içeceklere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi tutarları, hizmeti sunanlar tarafından indirim konusu yapılamaz.)

Bir cevap yazın

Giriş
Translate »