Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayınlandı

E-Belge Uygulamalarında İptal İşlemleri İle İhbar Ve İhtarların GİB Bilgi Sistemlerine Bildirim Usulleri
2021-06-14
Bazı Avukatlık Hizmetlerinde KDV Oranı Değişikliği Yapıldı.
2021-12-18

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayınlandı

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin  Kanun Genel Tebliği  (Seri No:1 ) 14.06.2021 tarihli ve 31511 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.  

Tebliğ İle; 

7326 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları, il özel idareleri ve belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ait alacakların yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin hükümlerinin uygulamasına dair usul ve esaslar belirlenmiştir. 

Formalar ve Tebliğ Ekteki dosyalarda mevcuttur.

 Tebliğ İçin Tıklayınız
 EK 1’i görmek için tıklyınız.

Comments are closed.

Giriş
Translate »